Ikt. szám: I.B. 747-6/2014.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2014. 05. 27-én (kedden) tartandó ülésére


Helye: Polgármesteri Hivatal műszaki tárgyaló terme
Ideje: 14.00 óra

Nyílt ülés

1. / napirendi pont-
124. számú közgyűlési előterjesztés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2014.(….) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Bay Attila ügyvezető igazgató

2. / napirendi pont-
108.számú közgyűlési előterjesztés   (melléklet)
Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás működésének 2013. évi tapasztalatairól
Előterjesztő: Rottenbacher Ádám igazgató

3. / napirendi pont-
109.számú közgyűlési előterjesztés   (melléklet)
Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás működésének 2013. évi tapasztalatairól
Előterjesztő: Papp Győző igazgató

4. / napirendi pont-
107.számú közgyűlési előterjesztés
Beszámoló a Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás működésének 2013. évi tapasztalatairól
Előterjesztő: Dölles Lászlóné gondnokságvezető

5. / napirendi pont-
104.számú közgyűlési előterjesztés
Javaslat az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítására az iskolai nyári szünetben 
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

6. / napirendi pont-
Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Civil Koncepciójának 2013. évi megvalósulásáról
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcs. ref.

7. / napirendi pont-
120.számú közgyűlési előterjesztés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2014. (……) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet), valamint javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrend és munkarend) jóváhagyására
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető

8. / napirendi pont-
106.számú közgyűlési előterjesztés
Beszámoló az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület 2013. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára igazgatóság vezető

9. / napirendi pont-
114.számú közgyűlési előterjesztés
Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2013. évi ellátásáról
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára igazgatóság vezető

10. / napirendi pont-
Támogatási kérelmek
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára igazgatóság vezető


Zárt ülés

11. / napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Gyergyóiné Fábián Mónika adósságkezelési tanácsadó

12. /napirendi pont-
Kérelmek lakásbérleti szerződések meghosszabbítására
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára igazgatóság vezető

13. /napirendi pont-110.sz. közgyűlési előterjesztés
Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálására
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

14. /napirendi pont-
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

 


Szekszárd, 2014. április 23.


Dr. Tóth Gyula sk.
SZEB elnök