M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2018. december 11. napján (kedden) tartandó rendes ülésére

 

Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Díszterem (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet)
Ideje:   8 óra 30 perckor

NAPIREND

 

1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2018. (…) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi illetménykiegészítéséről (tervezet)
(320. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

 

2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2018. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(318. számú közgyűlési előterjesztés) (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

 

3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2018. (…) önkormányzati rendelete a 2019. évi átmeneti gazdálkodásról (tervezet)
(330. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

 

4. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Kft. 2019. évi feladatainak ellátásához szükséges önkormányzati hozzájárulás összegére
(a 323. számú közgyűlési előterjesztés később kerül kiküldésre)  (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

 

5. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. 2019. évi feladatainak ellátásához szükséges önkormányzati hozzájárulás összegére
(a 324. számú közgyűlési előterjesztés később kerül kiküldésre)  (1.melléklet)  (2.melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

 

6. napirendi pont:
Településrendezési eszközök 2017/2. sz. részleges módosításához kapcsolódóan további biológiai aktivitásérték biztosítása
(325. számú közgyűlési előterjesztés) (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész

 

7. napirendi pont:
Javaslat közterület elnevezésére
(319. számú közgyűlési előterjesztés) (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető

 

8. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési terve módosításának elfogadására
(307. számú előterjesztés)  (1.melléklet)  (2.melléklet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető

 

9. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására
(308. számú közgyűlési előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető

 

10. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Ipari Park Kft-vel kötött kölcsönszerződés módosítására
(306. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász

 

11. napirendi pont:
A közterületek használatáról szóló 1/2009.(II.3.) önkormányzati rendelet átfogó felülvizsgálata (I. forduló)
(327. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető

 

12. napirendi pont:
A közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 5/2015. (II.11.) önkormányzati rendeletben meghatározott díjak felülvizsgálata
(322. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető

 

13. napirendi pont:
A vásárok és piacok tartásáról szóló 43/2013. (VII.5.) önkormányzati rendeletben meghatározott díjak felülvizsgálata
(315. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető

 

14. napirendi pont:
A helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéről szóló 47/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendeletben meghatározott díjak felülvizsgálata
(313. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető

 

15. napirendi pont:
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 18/2013. (IV. 2.) önkormányzati rendeletben meghatározott díj felülvizsgálata
(316. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető

 

16. napirendi pont:
A temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2003. (IV.30.) önkormányzati rendeletben meghatározott díjak felülvizsgálata
(314. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető

 

17. napirendi pont:
A közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati rendeletben meghatározott díjak felülvizsgálata
(329. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető

 

18. napirendi pont:
Beszámoló a szekszárdi 3802 hrsz-ú, „sporttelep” ingatlan hasznosításáról
(321. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető

 

19. napirendi pont:
Javaslat a helyi személyszállítási közszolgáltatás szerződés módosítására
(328. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető

 

20. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 2019. évi munkatervének elfogadására
(310. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető

 

21. napirendi pont:
Forgalmi rend felülvizsgálatával kapcsolatos kérelmek
(182. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

 

22. napirendi pont:
A PSN Építőipari Kft. közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(183. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

 

23. napirendi pont:
Kérelem a szekszárdi 0712/3 hrsz-ú és 0649 hrsz-ú kivett közút, valamint a 10842 hrsz-ú kivett árok vételére
(184. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

 

24. napirendi pont:
Kérelem a szekszárdi 10740 hrsz-ú út meghatározott részének vételére
(185. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

 

25. napirendi pont:
Kérelem a szekszárdi 10730 hrsz-ú út meghatározott részének vételére
(186. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

 

26. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés közvilágítási, valamint tér- és díszvilágítási berendezések üzemeltetése, karbantartása Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(187. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

 

További napirendi pont javaslat:

  •       A KT-DINAMIC Nonprofit Kft-vel portaszolgálattal összefüggő feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése
    (188. számú bizottsági előterjesztés)
    Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
    Előadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász

 

ZÁRT ÜLÉS:

 

27. napirendi pont:
Fellebbezés előterjesztése a Hunnia Cirkusz Park Kft. Részére kiadott közterület-használati engedély vonatkozásában
(326. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető

 

 

Szekszárd, 2018. december 07.