M E G H Í V Ó


a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2018. november 27. napján (kedden) tartandó rendes ülésére

 

 

Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Díszterem (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet)

Ideje:   8 óra 30 perckor

NAPIREND

 

ZÁRT ÜLÉS:

 

 

1. napirendi pont:
A 2018. évi Klímaalapra beérkezett pályázatok elbírálása
(178. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Meghívott: Baka György a Zöldtárs Alapítvány elnöke

 

NYILVÁNOS ÜLÉS:

2. napirendi pont:
Javaslat a 2018. évi közbeszerzési terv módosítására
(299. számú közgyűlési előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester                 
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző 

3. napirendi pont:
„Karácsonyi csomag beszerzése szekszárdi lakosok részére” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(a 180. számú bizottsági előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző

 
4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról szóló 1/2018. (V.24.) szabályzat módosítása
(289. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző


5. napirendi pont:
Javaslat a Tolna Megyei Kormányhivatallal a Szekszárd, Bezerédj. 1. sz. alatti ingatlanra kötött üzemeltetési megállapodás módosításának jóváhagyására
(285. számú közgyűlési előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető 


6. napirendi pont:
Javaslat a 2019. évi folyószámlahitel szerződés megkötésére
(290. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

 

7. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Szociális Központjának selejtezési kérelme
(a 179. számú bizottsági előterjesztés később kerül kiküldésre) - (Melléklet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

8. napirendi pont:
Tájékoztató az adórendeletek felülvizsgálatáról
(288. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Kovács Lászlóné osztályvezető

 
9. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Tankerületi Központ közötti vagyonkezelési szerződés módosításához hozzájárulás
(298. számú közgyűlési előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr mb. osztályvezető

 
10. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosítására
(302. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó:dr. Nagy Csilla mb. osztályvezető

 
11. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja módosításának elfogadására
(297. számú közgyűlési előterjesztés) - (1.melléklet) - (2.melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

 
12. napirendi pont:
TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 azonosító számú „Sió turisztikai fejlesztése” című pályázat megvalósításához szükséges megállapodás és bérleti szerződés megkötése
(296. számú közgyűlési előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

 

13. napirendi pont:
Javaslat a szekszárdi 6006/9 hrsz-ú földterület önkormányzati tulajdonba vétele
(278. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető

 
14. napirendi pont:
Kérelem a szekszárdi 10653/2 és 10666/1 hrsz-ú földterületek vételére
(181. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

 

ZÁRT ÜLÉS:

15. napirendi pont:
Javaslat a „Szekszárd Büszkesége 2018.” kitüntető díj adományozására
(282. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Sipos Gergő sport és ifjúsági referens


16. napirendi pont:
Önkormányzati ingatlan értékesítésére benyújtott pályázatok elbírálása
(300. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Varga András osztályvezető


17. napirendi pont:
Javaslat tulajdonosi döntések meghozatalára a Caminus Kft-vel kapcsolatban
(a 301. számú közgyűlési előterjesztés később kerül kiküldésre)Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető

 

 

 

Szekszárd, 2018. november 23.