Szám: IV/B/74-8/2018.

 


M E G H Í V Ó


a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság    
2018. május 23. napján (szerdán) tartandó rendes ülésére

 


Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Műszaki tárgyaló (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. II. emelet)
Ideje: 8 órakor


NAPIREND

1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlésének …/2018. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(157. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)   (könyvvizsgálói vélemény)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlésének …/2018. (…) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet)
(158. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)   (könyvvizsgálói vélemény)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

3. napirendi pont:
Javaslat a 2018. évi nyári gyermekétkeztetés időtartamának meghatározására
(156. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető


ZÁRT ÜLÉS:

4. napirendi pont:
A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 2017. évi mérlegbeszámolója
(127. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadók: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató
Tóbi Balázs könyvvizsgáló
Gyurkovics János FB elnök

5. napirendi pont:
A Szekszárdi Ipari Park Kft. 2017. évi mérlegbeszámolója
(139. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató

6. napirendi pont:
A Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi mérlegbeszámolója
(128. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadók: Csukle Tibor ügyvezető igazgató
Beke Tiborné könyvvizsgáló
dr. Haag Éva FB elnök

7. napirendi pont:
A Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft. 2017. évi mérlegbeszámolója
(129. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadók: Artim Andrásné ügyvezető igazgató
Ribling Júlia könyvvizsgáló
dr. Haag Éva FB elnök        

8. napirendi pont:
Az ALISCA TERRA Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2017. évi mérlegbeszámolója
(130. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Artim Andrásné ügyvezető igazgató

9. napirendi pont:
Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi mérlegbeszámolója
(135. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadók: Csillag Balázs ügyvezető igazgató
Ribling Júlia könyvvizsgáló
Gárdi Gábor FB elnök 

10. napirendi pont:
Szekszárdi Közművelődési Kft. 2017. évi mérlegbeszámolója
(136. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadók: Zsikó Zoltán ügyvezető igazgató
Beke Tiborné könyvvizsgáló
Csillagné Szánthó Polixéna FB elnök

11. napirendi pont:
A Szekszárdi Turisztikai Nonprofit Kft. 2017. évi mérlegbeszámolója
(131. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadók: Berlinger Attila ügyvezető igazgató
Ribling Júlia könyvvizsgáló
Kővári László FB elnök   

12. napirendi pont:
A Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. 2017. évi mérlegbeszámolója
(132. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadók: Bay Attila ügyvezető igazgató
Beke Tiborné könyvvizsgáló
Máté Péter FB elnök

13. napirendi pont:
A Szekszárdi Városfejlesztési Kft. 2017. évi mérlegbeszámolója
(133. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadók: Kerekes László ügyvezető igazgató
Ribling Júlia könyvvizsgáló
Máté Péter FB elnök

14. napirendi pont:
A Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft. 2017. évi mérlegbeszámolója
(134. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadók: Kerekes László ügyvezető igazgató
Ribling Júlia könyvvizsgáló
Gyurkovics János FB elnök

15. napirendi pont:
Caminus Tüzeléstechnikai Kft. 2017. évi mérlegbeszámolója
(137. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Huszár Tibor ügyvezető igazgató

16. napirendi pont:
A KT Dinamic Nonprofit Kft. 2017. évi mérlegbeszámolója
(138. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tóth Ferenc ügyvezető igazgató


NYILVÁNOS ÜLÉS:

17. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. alapító okiratának módosítására
(147. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató

18. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás működésének 2017. évi tapasztalatairól 
(154. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Meghívott: Tolácziné Varga Zsuzsanna intézményvezető

19. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás működésének 2017. évi tapasztalatairól
(155. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Meghívott: Rottenbacher Ádám intézményvezető

20. napirendi pont:
Beszámoló Szekszárd város helyi tömegközlekedésének 2017. évi teljesítmény adatairól
(141. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Schmidt Krisztián osztályvezető
Meghívott: Molnár Gábor a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. képviselője

21. napirendi pont:
Javaslat az Állami Számvevőszék "Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése - Szekszárdi Diákétkeztetési Kft." ellenőrzéséről készült jelentésben foglalt megállapításokhoz kapcsolódó intézkedési terv jóváhagyására
(98. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Meghívott: Bay Attila ügyvezető igazgató

22. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2018. (…) önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzésekről szóló 20/2012. (IV.12.) önkormányzati rendelet, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet helyben központosított közbeszerzésekkel összefüggő hatásköri rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről (tervezet)
(149. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

23. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása
(126. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

24. napirendi pont:
Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 4., valamint 6-7. függelékének módosítására
(153. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

25. napirendi pont:
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről
(160. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

26. napirendi pont:
Vállalkozási szerződés Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) elkészítésére a Modern Városok Program keretében Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által a Szekszárd, Szent István tér 17. sz. alatti ingatlanon („E” épület, Szekszárd belterület 3953 hrsz.) létesítendő konferencia szállodára
(81. számú bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

27. napirendi pont:
Vállalkozási szerződés Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) elkészítésére a Modern Városok Program keretében Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által a Szekszárdi Családbarát Strand- és Élményfürdő melletti, természetben 3799/10 hrsz. alatti ingatlanon létesítendő sportszállóra
(82. számú bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

28. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2017. évi tevékenységéről és a társulási cél megvalósulásáról
(125. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens

29. napirendi pont:
Az általános iskolai tanulók, iskolai nyári szünetben történő napközbeni felügyeletének biztosítása
(123. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens

30. napirendi pont:
Beszámoló a 2017. évi adóbevételek alakulásáról
(121. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Kovács Lászlóné osztályvezető

31. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő vagyonkezelési szerződés elfogadására és a köznevelési szerződés módosítására
(145. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető

32. napirendi pont:
Ellenőrzési jelentés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatánál 2017. évben lezajlott ellenőrzésekről 
(150. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető

33. napirendi pont:
Javaslat a Kölcsey lakótelep 25. szám alatti orvosi rendelők felújítására tekintettel a Tolna Megyei Balassa János Kórházzal kötendő ingatlanhasználati megállapodás elfogadására
(143. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető

34. napirendi pont:
Javaslat a Bűnmegelőzési projekt megvalósításához kapcsolódó „Összefogással a bűn ellen, az ÉLETÉRT” című benyújtott pályázat jóváhagyására
(159. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

35. napirendi pont:
„Adásvételi szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a „Szekszárd Megyei Jogú Város és várostérsége foglalkoztatási helyzetének javítása” c. TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében irodaszer beszerzésére” tárgyú pályázati eljárás eredménye
(90. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

36. napirendi pont:
Javaslat a szekszárdi 2411/7. hrsz-ú közút (Damjanich u.) önkormányzati tulajdonba vételére
(120. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető

37. napirendi pont:
Kérelem külterületi önkormányzati ingatlan vételére
(77. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

38. napirendi pont:
A ZEVIMEX Kft. által használt közterület használati díjának megállapítása
(78. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

39. napirendi pont:
„Szekszárd Megyei Jogú Város területén autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási feladatok ellátására irányuló pályázat elkészítése, szakértői közreműködés” tárgyában kiírt, közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(79. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

40. napirendi pont:
„Vállalkozói szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tagságával működő társulások által fenntartott egyes intézmények vizesblokkjainak és főzőkonyháinak tisztasági festésére” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázat eredménye
(80. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

41. napirendi pont:
Útvételi kérelem
(84. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

42. napirendi pont:
Kérelem önkormányzati ingatlanok vételére
(88. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

43. napirendi pont:
Telek-kiegészítési kérelem
(87. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

44. napirendi pont:
Kérelem a Szekszárd belterület 1113 hrsz-ú önkormányzati ingatlan vételére
(85. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

45. napirendi pont:
Vállalkozási szerződés Szekszárd város belterületén légi és földi úton történő 2018. évi vegyszeres szúnyoggyérítésre” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(89. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

46. napirendi pont:
A Szekszárdi Civil Kerekasztal közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(86. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

47. napirendi pont:
A Közalkalmazotti Horgász Egyesület támogatási kérelme
(83. számú bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök


Szekszárd, 2018. május 18.

 


Kővári László s.k.
GPB elnök

További napirendi pont javaslat:

A Szekszárd és Környéke Általános Ipartestület támogatási kérelme
(91. számú bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök