Szám: IV. 59-21/2015.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2015. szeptember 22. napján (kedden) tartandó rendkívüli ülésére

Helye: Babits Mihály Kulturális Központ, Remete Terem (Szekszárd, Szent István tér 10. I. emelet)
Ideje: 13 óra

NAPIREND

1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2015. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 10/2015.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(209. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)   (könyvvizsgálói jelentés)
Előterjesztő: Pál József igazgatóságvezető

2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……/2015. (……) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet), valamint javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrend és munkarend) jóváhagyására
(204. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……./2015. (……….) önkormányzati rendelete a helyi környezetvédelmi alap létrehozásáról, az alappal való rendelkezés és gazdálkodás szabályairól szóló 31/1995. (XII. 1.) Kgy. rendelet módosításáról (tervezet) 
(207. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……/2015. (……) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 25/2004. (IX. 30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről (tervezet) 
(198. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

5. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……./2015. (……….) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelező igénybevételéről szóló 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) 
(195. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Meghívott: Artim Andrásné ügyvezető

6. napirendi pont:
Javaslat a víziközmű rendszer beruházási, felújítási és pótlási tervének jóváhagyására 
(211. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

7. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. alapító okiratának módosítására 
(213. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző

8. napirendi pont:
Wosinsky Mór Megyei Múzeum létszámbővítés iránti igénye 
(200. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző

9. napirendi pont:
Javaslat lakásbérleti jogviszonyok meghosszabbítására
(217. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző

10. napirendi pont:
Javaslat Közbiztonsági Tanácsadó Testület létrehozására
(218. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök

11. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési Tervének módosítására 
(201. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

12. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……/2015. (……) önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzésekről szóló 20/2012. (IV. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(196. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

13. napirendi pont:
Javaslat a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz benyújtott „Szekszárd buszmegállóinak burkolat felújítása” című pályázat jóváhagyására és megvalósítására 
(202. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

14. napirendi pont:
Javaslat a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósághoz benyújtott „Escher Károly 125-Jubileumi fotókiállítás” című pályázat jóváhagyására és megvalósítására
(210. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

15. napirendi pont:
Javaslat közterület elnevezésére 
(215. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető

16. napirendi pont:
Csóka Tamás kérelme közterület-használati díj elengedésére
(136. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

17. napirendi pont:
Nagy Ferenc ingatlanvételi kérelme
(139. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző

18. napirendi pont:
Weisz László ingatlanvételi kérelme
(142. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

19. napirendi pont:
Közcsatornára történő rákötés támogatás módosítása
(143. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

20. napirendi pont:
Szekszárdi Kerékpáros Egyesület ideiglenes forgalomkorlátozási kérelme 
(144. sz. bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

21. napirendi pont:
Növényanyag vásárlás 2015. évi őszi kiültetésekhez
(145. sz. bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

22. napirendi pont:
Egyebek


ZÁRT ÜLÉS:


23. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. felszámolási eljárás előtti záró beszámolójának elfogadására 
(197. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Meghívott: Artim Andrásné ügyvezető


Szekszárd, 2015. szeptember 18.


Kővári László s.k.
GPB elnök