Szám: IV. 120-23/2014.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2014. november 24. napján (hétfőn) tartandó rendkívüli ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal (Szekszárd, Béla király tér 8.) Műszaki Tárgyaló
Ideje: 15 óra

 

NAPIREND

1. napirend:
Javaslat a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság Ügyrendjének módosítására
(167. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László GPB elnök

2. napirend:
Javaslat elnök-helyettes választására
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László GPB elnök

3. napirend:
Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. I. félévi gazdálkodásáról
(189. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Pál József igazgatóságvezető

4. napirend:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2014. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(190. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)   (könyvvizsgálói jelentés)
Előterjesztő: Pál József igazgatóságvezető

5. napirend:
Javaslat a folyószámlahitel szerződés megkötésére
(209. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Pál József igazgatóságvezető

6. napirend:
Szekszárd Megyei Jogú Önkormányzata közgyűlésének ……/2014. (……) önkormányzati rendelete az újszülöttek, a 18. életévüket betöltött fiatalok, a házasságot kötött párok és az időskorúak köszöntéséről (tervezet)
(184. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

7. napirend:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2014. (…) önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról (tervezet)
(197. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

8. napirend:
Javaslat a „Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával” című, DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosítószámú pályázat végrehajtására létrehozott konzorcium együttműködési megállapodásának módosítására
(219.sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

9. napirend:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város komplex marketingstratégiájának elfogadására
(212. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető
Meghívott: Dr. Huszti Zsolt főiskolai docens, intézetigazgató (PTE-IGYK)
Dr. Slezák-Bartos Zsuzsanna adjunktus (PTE-IGYK)

10. napirend:
Javaslat a víziközmű rendszer beruházási, felújítási és pótlási tervének jóváhagyására
(214. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Artim Andrásné, az E.R.Ö.V Zrt. vezérigazgatója

11. napirend:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi Közbeszerzési Tervének kiegészítésére
(216. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

12. napirend:
A Rotary Club Szekszárd (7100 Szekszárd, Bezerédj u. 7-9.) kérelme
(168. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

13. napirend:
A Szekszárdi Baka István Általános Iskola Gyógypedagógiai Tagintézménye kérelme klímaalapos támogatás megítélésére és átütemezésére
(169. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

14. napirend:
Javaslat klímaalapos támogatási összeg felosztására
(170. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

15. napirend:
Csóka Tamás (7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 109. VII/21.) kérelme
(171. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

16. napirend:
Ajánlat önkormányzati garázs ingatlan vételére
(172. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

17. napirend:
Telek-kiegészítési kérelem
(173. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

18. napirend:
Benkő Lászlóné ingatlan-eladási kérelme
(174. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész
 

ZÁRT ÜLÉS

19. napirend:
Helyi földbizottsági jogkörben hozott állásfoglalások felülvizsgálata
(211. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Varga András osztályvezető

20. napirend:
Résztulajdonosi felhatalmazás az ALISCA TERRA Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője részére hitelkeret szerződés, továbbá jelzálog szerződés megkötésére
(213. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Artim Andrásné ügyvezető

21. napirend:
Önkormányzati hozzájárulás engedményezési szerződés megkötésére
(218. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Artim Andrásné, az E.R.Ö.V Zrt. vezérigazgatója
 

Szekszárd, 2014. november 21.


Kővári László s.k.
GPB elnök