Szám: IV. 120-14/2014

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2014. július 02. napján (szerda) tartandó rendkívüli ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal (Szekszárd, Béla király tér 8.) II. emeleti Műszaki Tárgyaló
Ideje: 7 óra 30 perc

NYÍLT ÜLÉS

1./ napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2014. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(148. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)   (könyvvizsgálói jelentés)
Előterjesztő: Pál József igazgatóságvezető

2./ napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2014 (…) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet), valamint javaslat a SZMJV Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata (ügyrend és munkarend) jóváhagyására
(120. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

3./ napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2014. (…) önkormányzati rendelete a ivóvíz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 12/1994. (IV. 1.) KT. számú rendelet hatályon kívül helyezéséről (t e r v e z e t)
(152. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

4./ napirend
Javaslat a 2013. évi aranykönyvi bejegyzésekre
(141. sz. közgyűlési előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Előadó: Dobos Gyula elnök

5./ napirend
Javaslat kegyeleti közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására
(147. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Varga András osztályvezető

6./ napirend
Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés módosítására
(153. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Varga András osztályvezető

7./ napirend
Javaslat közszolgáltatási szerződés kötésére
(162. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Varga András osztályvezető

8./ napirend
Előterjesztés a településrendezési terv részleges módosításáról 
(157. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész

9./ napirend
Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói megbízására pályázat kiírása
(Az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: Dr. Kajos Nikolett aljegyző

10./ napirend
Javaslat állami ingatlan önkormányzati tulajdonba vételére
(149. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Varga András osztályvezető

11./ napirend
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi Közbeszerzési Tervének kiegészítésére
(163. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

12./ napirend
Javaslat a „Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése” című pályázat II. ütemének (Piac felújítása és bővítése, a Piaccal határos közúthálózat és közművek felújítása, valamint a szükséges kiviteli tervek elkészítése) megvalósításához szükséges szerződésmódosításhoz és pótmunkák beszerzéséhez szükséges többletforrás biztosítására 
(156. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

13./ napirend
Javaslat a DDOP – 3.1.3/G – 14 konstrukció keretében „Egészségügyi alapellátás komplex fejlesztése Szekszárdon” címmel benyújtott pályázat jóváhagyására
(150. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

14./ napirend
Javaslat lakásbérleti jogviszonyok meghosszabbítására 
(151. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Feri Blanka osztályvezető

15./ napirend
Javaslat városüzemeltetési és intézmény-fenntartási feladatok ellátására 
(159. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Varga András osztályvezető

16./ napirend
Felhatalmazás Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N - Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióhoz pályázat benyújtására
(161. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

17./ napirend
„Vállalkozási szerződés közvilágítási, valamint tér- és díszvilágítási berendezések üzemeltetése, karbantartása Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén” tárgyban kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye.
(104. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

18./ napirend
Nagy Károlyné kérelme
(94. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

19./ napirend
Nepp Attila kérelme
(95. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

20./ napirend
Samai István kérelme
(96. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

21./ napirend
A Cinka utcai lakosok fekvőrendőr elhelyezése iránti kérelme
(24. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

22./ napirend
A Rizling utca forgalmi rendjével kapcsolatos kérelem
(25. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

23./ napirend
Telekhatár-rendezés jóváhagyása
(87. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

24./ napirend
Önkormányzati ingatlan használata
(105. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

25./ napirend
A 2014. évi klímaalapra beérkezett pályázatok elbírálása
(106. sz. bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Meghívott: Baka György elnök

26./ napirend
A Kimo-Soft Kft. telek-kiegészítési kérelme
(107. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

 

ZÁRT ÜLÉS

27./ napirend
Javaslat kitüntető díjak adományozására 
(160. sz. közgyűlési előterjesztés) 
Előterjesztő: Horváth István polgármester

28./ napirend
Tulajdonosi hozzájárulás engedményezési szerződés megkötéséhez
(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: Fenyőházi Elemér jogtanácsos

Szekszárd, 2014. június 30.


Kővári László s.k.
GPB elnök