Szám: IV. 87-17/2013

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2013. október 30. napján (szerdán) tartandó ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal (Szekszárd, Béla király tér 8.) II. emeleti műszaki tárgyaló
Ideje: 14 óra

NYÍLT ÜLÉS

1./ napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése …./2013. (….) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról (tervezet)
(245. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

2./ napirend
Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása
(250. számú közgyűlési előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Feri Blanka osztályvezető

3./ napirend
Javaslat az Alisca Terra Hulladékgazdálkodási Kft. üzletrészének felosztására
(256. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső alpolgármester
Meghívott: Artim Andrásné ügyvezető

4./ napirend
Szekszárd és Környéke Közbiztonságáért Alapítvány kérelme
(244. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

5./ napirend
Javaslat együttműködési megállapodás kötésére a térfigyelő kamerarendszer rendőrségi kezelésére
(254. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Varga András osztályvezető
Meghívott: Dr. Pilisi Gábor rendőrkapitány

6./ napirend
Szekszárdi Vasárnap kiadói jogának átadásáról szóló megállapodás jóváhagyása
(252. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester 
Meghívott: Bálint Zoltán ügyvezető

7./ napirend
Tájékoztatók:
- Tájékoztató a szekszárdi légimentő bázis létesítéséről (tajekoztato1)
- Tájékoztatás a MAHIR Cityposter Kft. reklám-rendszergazdai tevékenységéről (tajekoztato2)

8./ napirend
Az Alisca Borrend Egyesület támogatási kérelme
(144. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Meghívott: Módos Ernő Nagymester

9./ napirend
„A DDOP-5.1.2/B-11-2012-002 azonosítószámú, Szekszárd MJV közösségi közlekedésének fejlesztése tárgyú pályázat kapcsán költség-haszon elemzés és finanszírozási hiány számítás szolgáltatás beszerzése” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(az előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

10./ napirend
„Rekultivált hulladéklerakó részletes tényfeltáró dokumentáció elkészítése” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(138. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Varga András osztályvezető

11./ napirend
„Szekszárd város szemétgyűjtő kelyheinek elhelyezése, gyártása, javítása, egyéb lakatos munkák elvégzése” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(139. számú bizottsági előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)   (melléklet3)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

12./ napirend
A Jantner Fotó Kft. kérelme
(140. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

13./ napirend
Rizling u. 11. számú ingatlan mögötti gépkocsibejáró bővítéséhez kért elvi közútkezelői hozzájárulás
(141. számú bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

14./ napirend
Bart Kristóf (7100 Szekszárd, Hunyadi u. 6. I/1.) kérelme
(142. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

15./ napirend
Kérelem elővásárlási jog törlésére
(143. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

16./ napirend
Beszámoló a Wunderland Kindergarten teraszának felújításáról
(145. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

17./ napirend
Javaslat az önkormányzati intézmények vizesblokkjainak festésére
(146. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

18./ napirend
Ajánlat külterületi ingatlanok vételére
(147. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

19./napirend
Peresics János ingatlanvételi kérelme
(148. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

20./ napirend
Bérleti szerződés módosítása vízi közlekedési és sporteszközök tárolása céljából
(149. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

21./ napirend
Mészáros Pál ingatlanvételi kérelme
(150. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
 

ZÁRT ÜLÉS:

22./napirend
Nyilatkozat elővásárlási jog gyakorlásáról
(259. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző

23./ napirend
Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő egyes gazdasági társaságok könyvvizsgálói feladatai gazdasági társaságban történő ellátására 
(255. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Bodor Adrienn jogi és bizottsági referens
Meghívott: Ribling Júlia könyvvizsgáló

Szekszárd, 2013. október 25.

 

Kővári László s.k.
GPB elnök