Szám: IV. 87-12/2013.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2013. június 25-én (kedden) tartandó ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti műszaki tárgyaló
Ideje: 14.00 óra

1./napirend
Beszámoló Szekszárd város helyi közlekedésének 2012. évi teljesítményi adatairól
(188. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: Varga András osztályvezető
Meghívott: Miszler Miklós a Gemenc Volán Zrt. képviselője

2./napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlésének …/2013. (….) önkormányzati rendelete temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2003.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
(178. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető

3./napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2013. (….) önkormányzati rendelete a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 6/2008.(II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról 
(179. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető

4./napirend
Törvényességi felhívás Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 37/1996.(XII.19.) Kgy. rendeletére 
(173. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető

5./napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2013. (….) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról (tervezet)
(174. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető

6./napirend
Törvényességi felhívás Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004.(XII.1.) rendeletére
(175. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető

7./napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2013. (….) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004.(XII.1.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet)
(176. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető

8./napirend
Javaslat Települési Értéktár Bizottság létrehozására és a Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására
(177. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető

9./napirend
Javaslat a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. jövőbeni működtetésére
(198. sz. közgyűlési előterjesztés, mely később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

10./napirend
Javaslat a 2012. évi Aranykönyvi bejegyzésekre
(190. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

11./napirend
Javaslat a Szekszárdi Családbarát Strand-és Élményfürdő területére jelzálog bejegyzésre 
(197. sz. közgyűlési előterjesztés, mely később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

12./napirend
Javaslat a „Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése” című pályázat I. ütemének (Béla király tér rekonstrukciója, a Vármegyeháza kertjének átalakítása, továbbá a Piac térrel határos Vár köz burkolatának felújítása) megvalósításához szükséges pótmunkák többletforrásának biztosítására
(191. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Kerekes László ügyvezető

13./napirend
Fedezet biztosítása az „Agóra Szekszárd - Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza multifunkcionális közösségi központ kialakítása” című projekt keretében pótmunka beszerzéséhez 
(193. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Kerekes László ügyvezető

14./napirend
„Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára nyilvánosság biztosításával, kommunikációval, tájékoztatással kapcsolatos feladatok ellátása a „Szekszárd MJV fenntartható városfejlesztési programjának előkészítése” című, „DDOP-4.1.1/E-13” kódszámú pályázati program keretében” c. pályázat tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(88. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens

15./napirend
Előterjesztés a Vendel István utcai telekhatár rendezésről és út kialakításáról
(89. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész

16./napirend
„Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára a város műszaki nyilvántartási rendszeréhez kapcsolódó közmű-alaptérképi tartalom kiegészítése - I. ütem.” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(87. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

17./napirend
Egyebek

 

ZÁRT ÜLÉS

18./napirend
Nyilatkozat elővásárlási jog gyakorlásáról 
(189. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető

19./napirend
Javaslat kitüntető díjak adományozására
(195. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Mizsák Dominika kabinetvezető


Szekszárd, 2013. június 21.

Kővári László s.k.
GPB elnök