Szám: IV. 50-38/2012.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2012. december 11-én (kedden) tartandó ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti műszaki tárgyaló
Ideje: 14 óra

NAPIREND


1./ napirendi pont
Javaslat a Szekszárdi Rendőrkapitányság támogatására
(261. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester 
Előadó: Feri Blanka osztályvezető
Meghívott: dr. Pilisi Gábor rendőrkapitány

2./ napirendi pont
Javaslat a 2013. évi ivóvíz-és csatornaszolgáltatási díjak tulajdonosi jóváhagyására
(280. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
Meghívott: Artim Andrásné Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft. ügyvezető igazgató

3./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2012. (….) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék szippantott szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 2/1997. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(272. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Varga András osztályvezető
Meghívott: Artim Andrásné Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezető igazgató

4./ napirendi pont
Javaslat a Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft-vel kötött kölcsönszerződés módosítására 
(287. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Pál József igazgatóságvezető
Meghívott: Artim Andrásné Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft. ügyvezető igazgató

5./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2012. (….) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelező igénybevételéről szóló 34/2003.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(273. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Varga András osztályvezető
Meghívott: Artim Andrásné ALISCA Terra Kft. ügyvezető igazgató

6./ napirendi pont
Javaslat a Gemenc Volán Autóbuszközlekedési Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítására
(253. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
Meghívott: Bebics Sándor Gemenc Volán Zrt. vezérigazgató

7./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2012. (….) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2003.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(281. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Katz Zoltánné kertész
Meghívott: Nyakas Gábor Panteon Kft. ügyvezető igazgató

8./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2012. (….) önkormányzati rendelete a kéményseprő ipari szolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 37/1996. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(292. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
Meghívott: Huszár Tibor Caminus Tüzeléstechnikai Kft. ügyvezető igazgató 

9./ napirendi pont
Javaslat a közterületi parkolás biztosítása tárgyú közszolgáltatási szerződés megkötésére
(279. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
Meghívott: Bálint Zoltán Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgató

10./ napirendi pont
Javaslat a „Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése” című pályázati projekt kapcsán a Szekszárdi Városfejlesztési Kft-vel kötött megállapodás módosítására
(289. sz. előterjesztés)  (melléklet1)  (melléklet2)  (melléklet3)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Farkas Éva osztályvezető
Meghívott: Kerekes László Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ügyvezető igazgató

11./ napirendi pont
Javaslat a Városrehabilitáció és az Agóra projekt kapcsán az EU Önerő Alapra benyújtott kérelmek jóváhagyására 
(262. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester 
Előadó: Farkas Éva osztályvezető
Meghívott: Kerekes László Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ügyvezető igazgató

12./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2012. (……) önkormányzati rendelete a Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2013. évi illetménykiegészítéséről 
(271. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

13./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2012. (……) önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes magatartásokról és az elkövetőkkel szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló 44/2012.(XI.6.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 
(246. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

14./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2012. (……) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet, valamint a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrend és munkarend) módosításáról
(288. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

15./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2013. évi munkaterve
(241. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető

16./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2012. (……) önkormányzati rendelete a helyi viteldíjak megállapításáról szóló 30/1998. (XII.19.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről (tervezet)
(69. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Szücsné Smolek Erika kodifikátor

17./ napirendi pont
Beszámoló a 2012. évi költségvetés I –III. negyedévi gazdálkodásáról
(269. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Pál József igazgatóságvezető

18./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …../2012. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) 
(276. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Pál József igazgatóságvezető

19./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013-2015. évi költségvetési koncepciója
(250. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Pál József igazgatóságvezető

20./ napirendi pont
Javaslat a folyószámlahitel szerződés meghosszabbítására 
(282. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester 
Előadó: Pál József igazgatóságvezető

21./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2012. (….) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról szóló 25/2000.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(283. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Kovács Lászlóné osztályvezető

22./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2012. (….) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 26/2009.(XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(284. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Kovács Lászlóné osztályvezető

23./ napirendi pont
A Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő könyvtár és múzeum átadás-átvételével kapcsolatos döntések meghozatala
(264. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
dr. Horváth Annamária oktatási referens
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens

24./ napirendi pont
Javaslat közoktatási intézmények átadás-átvételével kapcsolatos döntések meghozatalára
(290. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
Majnay Gábor osztályvezető

25./ napirendi pont
A Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál lefolytatott 2012. január-februári államkincstári és 2012. szeptemberi belső ellenőrzés 
(263. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens

26./ napirendi pont
Javaslat Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásával kapcsolatos döntések meghozatalára
(249. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens

27./ napirendi pont
Javaslat az Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás társulási megállapodásának jóváhagyására
(248. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső alpolgármester
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens

28./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési terve
(277. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző

29./ napirendi pont
Javaslat a Szekszárdi Turisztikai Kft. alapító okiratának módosítására
(291. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Berlinger Attila Szekszárdi Turisztikai Kft. ügyvezető igazgató

30./ napirendi pont
Javaslat a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062 –„SZMJV csatornahálózatának bővítése” c. projekt keretében megvalósult szennyvízcsatornák és átemelő berendezések üzemeltetési szerződésének jóváhagyására
(286. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Frey Tímea pályázati referens
/Az előterjesztés később kerül kiküldésre./

31./ napirendi pont
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi Közbeszerzési Tervének módosítására
(268. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Mechlerné-Letenyei Hédi közbeszerzési referens

32./ napirendi pont
Javaslat pályázat benyújtására az 1.számú Óvoda Kindergarten fejlesztésére a DDOP-3.1.2-12 Nevelési intézmények fejlesztése című pályázati konstrukció keretében
(267. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Dévai-Horváth Krisztina projektmenedzser

33./ napirendi pont
Javaslat a DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001, "Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése ” c. projekt keretében tájékoztatással és nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok ellátása” tárgyú megbízási szerződés jóváhagyására
(293. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Farkas Éva osztályvezető

34./ napirendi pont
„KEOP pályázati konstrukciók keretében benyújtandó épületenergetikai pályázatok részét képező Megvalósíthatósági Tanulmányok készítése”
(195. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető
Előadó: Szabó Veronika pályázati referens
/Az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra./

35./ napirendi pont
Javaslat társberuházói megállapodás jóváhagyására
(274. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető

36./ napirendi pont
Javaslat a melioráció közösségi létesítményeinek fejlesztésére irányuló beruházás önerejének biztosítására
(278. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető

37./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2012. (….) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(265. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Varga András osztályvezető
Szigeti Júlia főmunkatárs

38./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2012. (….) önkormányzati rendelete a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele estén fizetendő díjak használatáról szóló 7/2008. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(266. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Szigeti Júlia főmunkatárs

39./ napirendi pont
„Dicenty Dezső” Kertbarát Kör támogatási kérelme
(197. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László GPB elnök
/Az előterjesztés a 2012. december 4-i ülésre kiküldésre került./

 

Zárt ülés

40./ napirendi pont
Felhatalmazás ingatlan tulajdoni rendezésére 
(260. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző


Szekszárd, 2012. december 7.Kővári László s.k.
GPB elnök