Szám: IV. 50-32/2012.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2012. október 30-án (kedden) tartandó ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti műszaki tárgyaló
Ideje: 10 óra

NAPIREND

1./ napirendi pont
Tamási OMEGA Atlétika Club kérelme
(171. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző

2./ napirendi pont
Javaslat az Állami Számvevőszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről készült jelentésben foglalt megállapításokhoz kapcsolódó, a pénzügyi egyensúly megteremtésére irányuló program elfogadására
(231. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Pál József igazgatóságvezető

3./ napirendi pont
Javaslat járási hivatal kialakításáról szóló megállapodás jóváhagyására
(233. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

4./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2012.(….) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(236. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
Kovács Edit költségvetési ügyintéző

5./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2012.(….) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról szóló 23/2003.(XII.3.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(237. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

6./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2012. (……) önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes magatartásokról, és az elkövetőkkel szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól II. forduló (tervezet)
(232. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

7./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2012. (……) önkormányzati rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint a sajátos helyzet meghatározásáról szóló 28/2007. (VI. 27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről (t e r v e z e t)
(229. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Szücsné Smolek Erika kodifikátor

8./ napirendi pont
Javaslat a köznevelési intézményekben 2012-2013. tanévben fizetendő térítési és tandíjakra
(221. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens

9./ napirendi pont
„Megbízási szerződés a TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0011 azonosítószámú, Hevesy György Természettudományos Projekt elnevezésű pályázat keretében irodaszer garnitúra összeállítására és elkészítésére” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(167. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási referens

10./ napirendi pont
Fedezet biztosítása az „Agóra Szekszárd - Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza multifunkcionális közösségi központ kialakítása” című projekt lopási kárból eredő anyagok pótlásához 
(238. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Farkas Éva osztályvezető

11./ napirendi pont
Javaslat a „Szekszárdi 1. sz. Óvoda Wosinsky épületének energetikai korszerűsítése” (KEOP-11-4.9.0.) című pályázat benyújtásának jóváhagyására 
(235. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Szabó Veronika pályázati referens

12./ napirendi pont
Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
(170. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett jogi és bizottsági referens

13./ napirendi pont
Wunderland Óvoda teraszok átépítése kivitelezési munkái
(168. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

14./ napirendi pont
Szekszárd, Kadarka u. 110. szám alatti, óvoda és bölcsőde, felnőtt mozgáskorlátozott WC kialakításának kivitelezési munkái
(169. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

15./ napirendi pont
„Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára a Város zárt, valamint nyílt csapadékvíz-elvezető rendszere adatainak feltöltése, integrálása a város műszaki informatikai nyilvántartási rendszerébe.” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(172. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

16./ napirendi pont
Bart Kristóf (7100 Szekszárd, Hunyadi u. 6. I/1.) kérelme
(173. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

17./ napirendi pont
Nagy István ingatlanvételi kérelme
(174. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

18./ napirendi pont
Ágoston-Farkas Melinda ingatlanvételi kérelme
(175. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

19./ napirendi pont
Kovács József ajánlata önkormányzati ingatlanok vételére
(176. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

20./ napirendi pont
özv. Binder Jánosné (7100 Szekszárd, Kövendi S. u. 3.) kérelme
(177. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

21./ napirendi pont
Mérey övárokkal kapcsolatos területrendezés
(178. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető


Szekszárd, 2012. október 25.Kővári László s.k.
GPB elnök