Szám: IV. 50-28/2012.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2012. szeptember 11-én (kedden) tartandó ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti műszaki tárgyaló
Ideje: 14 óra

Napirend

1./ napirendi pont
Javaslat a Szekszárd, Rákóczi u. 103. sz. alatti ingatlan hasznosítására
(146. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Bálint Zoltán Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgató

2./ napirendi pont
Javaslat a DDOP-4.1.1./C-09-2f-2010-0001 azonosítószámú, „Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése” c. pályázat keretében megvalósításra kerülő I. ütemhez (Béla király tér rekonstrukciója, a Vármegyeháza kertjének átalakítása, továbbá a Piac térrel határos Vár köz burkolatának felújítása) kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátásához szükséges többletforrás biztosítására
(135. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

3./ napirendi pont
Közalkalmazotti Horgász Egyesület kérelme
(136. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett jogi és bizottsági referens

4./ napirendi pont
Frey József (7100 Szekszárd, Napfény utca 56.) kérelme
(137. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

5./ napirendi pont
Lengyel Péter és Fárbás Adrienn ingatlanvételi kérelme
(138. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

6./ napirendi pont
Kovács József és neje ingatlanvételi kérelme
(139. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

7./ napirendi pont
Ágoston-Farkas Melinda ingatlanvételi kérelme 
(140. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

8./ napirendi pont
Bozóti Borbála és Bordás Tamás ingatlanvételi kérelme
(141. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

9./ napirendi pont
Vida Péter telekhatár-rendezési kérelme
(142. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

10./ napirendi pont
Közcsatornára történő rákötés támogatására érkezett pályázatok értékelése – 2. forduló
(143. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

11./ napirendi pont
Újvárosi temető parkoló felújítási program II. ütem
(144. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

12./ napirendi pont
Jordáki Mónika ingatlanvételi kérelme
(145.sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

13./ napirendi pont
Kiss Zoltánné Cinka utca 91. szám alatti lakos KRESZ tükör kihelyezési kérelme
(126. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
/Az előterjesztés a 2012. augusztus 28-i ülésre kiküldésre került./

14./ napirendi pont
Porkoláb-völgyi lakosok 7,5t súlykorlátozó tábla kihelyezési kérelme
(127. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
/Az előterjesztés a 2012. augusztus 28-i ülésre kiküldésre került./

15./ napirendi pont
Egyebek


Zárt ülés

16./ napirendi pont
Vida Péter (Szekszárd, Napfény u. 27/A. sz. alatti lakos) kérelme
(122. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
/Az előterjesztés a 2012. augusztus 28-i ülésre kiküldésre került./

 

Szekszárd, 2012. szeptember 07.Kővári László s.k.
GPB elnök