Szám: III. 79-18/2011.
 

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2011. április 27-én (szerda) tartandó ülésére


Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti műszaki tárgyaló
Ideje: 16.00 óra


1./ napirendi pont
Beszámoló a Szekszárdi Rendőrkapitányság 2010. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Meghívott: Dr. Varga Péter r. ezredes, kapitányságvezető
(Lásd: 41. sz. közgyűlési előterjesztés)

2./ napirendi pont
Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltóságának 2010. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Meghívott: Sarkadi Ferenc tűzoltóparancsnok
(Lásd: 42. sz. közgyűlési előterjesztés)

3./ napirendi pont
Javaslat a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. által kötendő vállalkozási szerződés tulajdonosi jóváhagyására
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Meghívott: Artim Andrásné a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője
(Lásd: 114. sz. közgyűlési előterjesztés)

4./ napirendi pont
Fenntartói hozzájárulás a Gyermeklánc Óvoda tornaszoba bővítéséhez
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Meghívott: Bay Attila a Diákétkeztetési Kft. ügyvezetője
(Lásd: 20. sz. közgyűlési előterjesztés)

5./ napirendi pont
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010-2014. évekre vonatkozó Gazdasági Programjának elfogadására
Előterjesztő: Horváth István polgármester
(Lásd: 81. sz. közgyűlési előterjesztés)  (melléklet)

6./ napirendi pont
Beszámoló a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról
Előterjesztő: Horváth István polgármester
(Lásd: 60. sz. közgyűlési előterjesztés)  (melléklet)

7./ napirendi pont
Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról
Előterjesztő: Horváth István polgármester
(Lásd: 61. sz. közgyűlési előterjesztés)  (melléklet)

8./ napirendi pont
Közterületek elnevezése
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Parrag Ferencné ügyintéző
(Lásd: 48. sz. közgyűlési előterjesztés)

9./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Pál József igazgatóság vezető
(Lásd: 110. sz. közgyűlési előterjesztés)  (mellékletek)  (civil támogatás melléklet)  (kiegészítő melléklet)

10./ napirendi pont
Javaslat az OLLÉ program keretében megvalósuló beruházáshoz hitelkonstrukció elfogadására
Előterjesztő: Horváth István polgármester
(Lásd: 115. sz. közgyűlési előterjesztés, mely később kerül kiküldésre)

11./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közoktatási társulásainak 2010. évi szakmai és pénzügyi beszámolója
Előterjesztő: Horváth István polgármester
(Lásd: 102. sz. közgyűlési előterjesztés)

12./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…) önkormányzati rendelete a helyi környezetvédelmi alap létrehozásáról, az alappal való rendelkezés és gazdálkodás szabályairól szóló 31/1995. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
(Lásd: 98. sz. közgyűlési előterjesztés)

13./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
(Lásd: 77. sz. közgyűlési előterjesztés, mely később kerül kiküldésre)

14./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…) önkormányzati rendelete a városi önkormányzati jelképekről és a „Szekszárd” név használatáról (tervezet)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
(Lásd: 47. sz. közgyűlési előterjesztés)

15./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról szóló 23/2003. (XII.3.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
(Lásd: 100. sz. közgyűlési előterjesztés)

16./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről (tervezet)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
(Lásd: 116. sz. közgyűlési előterjesztés, mely később kerül kiküldésre)

17./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelméről szóló 19/1996. (VI.5.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
(Lásd: 103. sz. közgyűlési előterjesztés)

18./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…) önkormányzati rendelete az önkormányzat ügykörébe tartozó adóügyi feladatokat ellátó dolgozók érdekeltségi rendszeréről szóló 21/1996. (VI.5.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
(Lásd: 101. sz. közgyűlési előterjesztés)

19./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…) önkormányzati rendelete a Vagyongazdálkodási alapról szóló 37/2008. (XII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
(Lásd: 113. sz. közgyűlési előterjesztés)

20./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…) önkormányzati rendelete a városrehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásról szóló 6/2009. (III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
(Lásd: 112. sz. közgyűlési előterjesztés)

21./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról (tervezet)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
(Lásd: 105. sz. közgyűlési előterjesztés, mely később kerül kiküldésre)

22./ napirendi pont
Javaslat az Adj esélyt az elesetteknek! – Szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ éjjeli menedékhely korszerűsítése című, TIOP-3.4.2.-08/1.2008-0090 azonosító számú pályázathoz többletforrás biztosítására
Előterjesztő: Horváth István polgármester
(Lásd: 80. sz. közgyűlési előterjesztés)

23./ napirendi pont
Beszámoló a „Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának működésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása” c. (ÁROP-1.A.2/B-2008-0006) pályázat lezárásáról
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Frey Tímea pályázati referens
(Lásd: 99. sz. közgyűlési előterjesztés)

24./ napirendi pont
Pályázati felhívás a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetői igazgatói állásának betöltésére
Előterjesztő: Horváth István polgármester
(Lásd: 64. sz. közgyűlési előterjesztés, mely később kerül kiküldésre)

25./ napirendi pont
„Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata által a KEOP-2011-4.9.0 pályázati konstrukció keretében benyújtandó pályázat részét képező megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Frey Tímea pályázati referens
(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)

26./ napirendi pont
Szekszárd és Térsége Turisztikai Egyesület alapítása
Előterjesztő: Horváth István polgármester
(Lásd: 109. sz. közgyűlési előterjesztés, mely később kerül kiküldésre)
 

ZÁRT ÜLÉS

27./ napirendi pont
Javaslat a 2011. évi „Szekszárd Város Bora” cím odaítélésére
Előterjesztő: Kővári László GPB elnök
(Lásd: 104. sz. közgyűlési előterjesztés)

28./ napirendi pont
Javaslat megyei díjakra
Előterjesztő: Dr. Haag Éva alpolgármester
(Lásd: 107. sz. közgyűlési előterjesztés)

Szekszárd, 2011. április 22.


Kővári László s.k.
GPB elnök