M E G H Í V Ó

 

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság        

2019. május 27. napján (hétfőn) tartandó rendes ülésére

 

Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Díszterem (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet)

Ideje:   13 óra

NAPIREND

 

1. napirendi pont:

Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás működésének 2018. évi tapasztalatairól

(142. számú közgyűlési előterjesztés)  - (1.sz.melléklet) - (2.sz.melléklet)

Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

Meghívott: Tolácziné Varga Zsuzsanna intézményvezető

 

2. napirendi pont:

Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás működésének 2018. évi tapasztalatairól

(143. számú közgyűlési előterjesztés) - (1.sz.melléklet) - (2.sz.melléklet)

Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

Meghívott: Rottenbacher Ádám intézményvezető

 

3. napirendi pont:

Beszámoló a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás működésének 2018. évi tapasztalatairól

(156. számú közgyűlési előterjesztés)

Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

Meghívott: dr. Fenyőházi Elemér a REKOM Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

 

4. napirendi pont:

Beszámoló Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2018. évi tevékenységéről és a társulási cél megvalósulásáról

(137. számú közgyűlési előterjesztés)

Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens

 

5. napirendi pont:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet)

(153. számú közgyűlési előterjesztés) - (melléklet)

Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

 

6. napirendi pont:

Ellenőrzési jelentés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatánál 2018. évben lezajlott ellenőrzésekről

(152. számú közgyűlési előterjesztés) - (1.sz.melléklet) - (2.sz.melléklet) - (3.sz.melléklet) 

Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Előadó: dr. Nagy Csilla mb. osztályvezető

 

7. napirendi pont:

Beszámoló az adóbevételek 2018. évi teljesüléséről

(121. számú közgyűlési előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

Előadó: Kovács Lászlóné osztályvezető

 

8. napirendi pont:

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről

(148. számú közgyűlési előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

 

-

 

9. napirendi pont:
 

Településrendezési terv 2019/4. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása
(154. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész

 

10. napirendi pont:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. közötti feladat-ellátási szerződés módosításához hozzájárulás

(146. számú közgyűlési előterjesztés)

Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Előadó: dr. Szily Máté jogász

 

11. napirendi pont:

Javaslat a KT-DINAMIC Nonprofit Kft-vel megkötött közszolgáltatási szerződés módosítására

(140. számú közgyűlési előterjesztés)

Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Előadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász

 

12. napirendi pont:

Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre

(145. számú közgyűlési előterjesztés)

Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

 

13. napirendi pont:

Az „Adásvételi szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata JETA-144-2018 azonosítószámú „Térség-  és Infrastruktúra fejlesztés és az életminőség javítás” tárgyú pályázatának megvalósításához szükséges Multifunkcionális gép beszerzésére” tárgyú pályázati eljárás eredményéről

(79. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

 

14. napirendi pont:

Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város testvér- és partnervárosi kapcsolatainak 2018. évi alakulásáról, továbbá javaslat a nemzetközi kapcsolatok 2019. évi programtervének elfogadására

(147. számú közgyűlési előterjesztés)

Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Előadó: Berlinger Attila nemzetközi kapcsolatok referense

 

15. napirendi pont:

A Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(80. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

 

16. napirendi pont:

A Comenius Általános Iskola igénybevételi díj mellőzése iránti kérelme
(81. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

 

17. napirendi pont:

„Vállalkozói szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tagságával működő társulások által fenntartott egyes intézmények vizesblokkjainak és főzőkonyháinak tisztasági festéséretárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázat eredménye

(82. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

 

18. napirendi pont:
Forgalmi rend felülvizsgálatával kapcsolatos kérelmek
(84. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

 

19. napirendi pont:

A „Szekszárd, belterület 3803/4 és 3807/6 helyrajzi számú ingatlanokon megvalósítani tervezett Rekreációs Központ beruházás helyszínéül szolgáló ingatlan előzetes műszaki felmérése és vizsgálata” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos eljárás eredménye

(83. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző

 

20. napirendi pont:

„Az új, városi rendezvény- és sportcsarnok beruházás helyszínéül szolgáló ingatlanok előzetes műszaki felmérése és vizsgálata, felmérési tervek elkészítése, a beruházás tervezési programjának és alap koncepcióterveinek összeállítása” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos eljárás eredménye

(85. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző

 

ZÁRT ÜLÉS:

 

21. napirendi pont:

Javaslat a Szekszárdi Vízmű Kft. tulajdonában lévő ingatlan eladásának jóváhagyására

(157. számú közgyűlési előterjesztés)

Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző

 

 

Szekszárd, 2019. május 24.