M E G H Í V Ó


a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság        
2019. január 29. napján (kedden) tartandó rendes ülésére

 

Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Díszterem (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet)
Ideje:  8 óra 30 perckor

NAPIREND

 

1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása
(a 34. számú közgyűlési előterjesztés később kerül kiküldésre) - (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző

 

2. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi Közbeszerzési Tervének a módosítására és a 2019. évi Közbeszerzési Tervére
(33. számú közgyűlési előterjesztés) - (1.melléklet) - (2.melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző

 

3. napirendi pont:
SZMJV Önkormányzata által a „Téli rezsicsökkentés” keretében tűzifa, brikett és szén beszerzésére kiírt értékhatár alatti meghívásos beszerzési eljárás eredménye
(17. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

 

4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati rendelete a személyes
gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(12. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

 

5. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati rendelete a közpénzek felhasználásának átláthatóságáról, valamint az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről szóló 3/2017. (II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(10. számú közgyűlési előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

 

6. napirendi pont:
A közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 5/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata (tervezet)
(a 13. számú közgyűlési előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

 

7. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati rendelete temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2003. (IV.30.) önkormányzati rendelet     módosításáról (tervezet)
(31. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

 

8. napirendi pont:
A közterületek használatáról szóló 1/2009.(II.3.) önkormányzati rendelet átfogó felülvizsgálata (II. forduló)
(27. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

 

9. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2019. (…) önkormányzati rendelete a településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól szóló 10/2017. (III. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(a 24. számú közgyűlési előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész

 

10. napirendi pont:
Településrendezési terv 2017/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása
(29. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész

 

11. napirendi pont:
A településrendezési eszközök 2019/1. sz. részleges módosításának megindítása
(32. számú közgyűlési előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész

 

12. napirendi pont:
A településrendezési eszközök 2019/2. sz. részleges módosításának megindítása
(28. számú közgyűlési előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész

 

13. napirendi pont:
A településrendezési eszközök 2019/3. sz. részleges módosításának megindítása
(30. számú közgyűlési előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész

 

14. napirendi pont:
Javaslat a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz pályázatok benyújtására
(a 18. számú közgyűlési előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

 

15. napirendi pont:
Javaslat „Az illegális hulladéklerakók felszámolása” című pályázat benyújtására
(14. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

 

16. napirendi pont:
Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra pályázat benyújtása
(a 35. számú közgyűlési előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

 

17. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.1.1-16 kódszámú, Ipari Parkok, iparterületek fejlesztése tárgyú pályázati felhívás keretében TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00002 azonosítószámú, „Iparterületek elérhetőségét megteremtő és erősítő utak, illetve csomópontok fejlesztése Szekszárdon” című projekt támogatási szerződésének megkötésétől való elállás jóváhagyására
(20. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

 

18. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.1.1-16 kódszámú, Ipari Parkok, ipartestületek fejlesztése tárgyú pályázati felhívás keretében a TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú, „Szekszárdi Ipari Park fejlesztése” című projekt kapcsán megkötött konzorciumi megállapodás jóváhagyására
(17. számú közgyűlési előterjesztés) - (Melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

 

19. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Sió turisztikai fejlesztése” című    projekt megvalósítására irányuló konzorciumi megállapodás módosításának aláírására
(36. számú közgyűlési előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

 

20. napirendi pont.
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által kötött konzorciumi együttműködési megállapodás módosítására
(8. számú közgyűlési előterjesztés) - (1.melléklet) - (2.melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető

 

21. napirendi pont:
Javaslat GFT-vel kapcsolatos döntések meghozatalára
(a 4. számú közgyűlési előterjesztés később kerül kiküldésre) - (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Wirth Noémi jogász, jegyzői megbízott

 

22. napirendi pont:
Kérelem a Szekszárd 5328/18 hrsz-ú ingatlan meghatározott részének vételére
(18. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

 

23. napirendi pont:
A Szekszárdi „Fősővárosi” Kör Egyesület közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(16. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

 

24. napirendi pont:
Közterület-használati díj mellőzése iránti kérelem
(20. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

 

25. napirendi pont:
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2018. IV. negyedév)
(13. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök

 

26. napirendi pont:
Borászati szaklap kérése
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök

 

Önálló képviselői javaslat:

 

27. napirendi pont:
Rendkívüli munkaidő elrendelése
(21. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Rácz Zoltán, Murvai Árpád, Kerekes László, Zaják Rita képviselők
Előadó: Rácz Zoltán képviselő

 

28. napirendi pont:
A Szekszárd Felsőváros út, járda és közvilágítás teljes rekonstrukciója
(22. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Rácz Zoltán, Murvai Árpád, Kerekes László, Zaják Rita képviselők
Előadó: Rácz Zoltán képviselő

 

Új napirendi pont javaslatok:

 

 

 

ZÁRT ÜLÉS:

 

29. napirendi pont:
Tájékoztatás a Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása c. pályázat lebonyolítása során végzett tervezési munka szerződésszerű teljesítése ellenőrzésének eredményéről
(14. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető

 

30. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Vízmű Kft. tulajdonában lévő, értékesítésre meghirdetett ingatlanok adásvételének jóváhagyására
(26. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó Varga András osztályvezető

 

31. napirendi pont:
Szekszárdi Ipari Park Kft. beszámolója az Ipari Parkban lévő ingatlanok hasznosításáról, az ott végzett tevékenységről
(25. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető

 

32. napirendi pont:
Közterület-használati engedélyezési eljárásban benyújtott fellebbezés felterjesztése
(7. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető

 

33. napirendi pont:
Tájékoztató a behajthatatlan követelésekről
(15. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

 

Szekszárd, 2019. január 25.