szekszard_.png
M E G H Í V Ó
a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  
2020. február 10. napján (hétfőn) tartandó rendes ülésére
 
Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Díszterem (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet)
Ideje:   16 óra
 
NAPIREND
 
1. napirendi pont:
Ajánlat az Alisca Terra Nkft. Tiszamente-Óbecse Kft-ben lévő üzletrészének vételére
Előterjesztő: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
Meghívott: Szabó Antal Mihály ügyvezető igazgató
 
2. napirendi pont:
Tájékoztatás a 94/2020. (II.3.) határozatban foglaltak végrehajtásáról
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző
 
3. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárd, Sportuszoda tervezett visszatápláló kútjához kapcsolódó hatásszámítás megrendelésére
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző
 
4. napirendi pont:
Tájékoztatás a folyamatban lévő beszerzési eljárásokról és a jövőbeni feladatokról
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző
 
5. napirendi pont:
JavaslatVállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények, a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában működtetett intézmény, valamint a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tagságával működő társulások által fenntartott intézmények munkavédelmi és tűzvédelmi feladatainak ellátására” tárgyú beszerzési eljárás megindítására
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző
 
6. napirendi pont:
Javaslat a „Kerékpárosbarát Szekszárd-kerékpárút kivitelezés” tárgyú közbeszerzés eljárásban az ajánlatok értékelésének megkezdésére
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző
 
7. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.1.5-16-SE2-2019-00001 azonosítószámú, „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Szekszárdon” című projekt projektmenedzsment feladatainak ellátására
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
 
8. napirendi pont:
Javaslat a „Magyar Labdarúgó Szövetség Pályaépítési Program” keretében megvalósítandó rekortán pálya kivitelezési helyszínére
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
 
9. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú, Új orvosi rendelő létrehozása című pályázat kivitelezésére vonatkozó vállalkozási szerződés módosítására
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
 
10. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00003 azonosítószámú, Ügyeleti központ kialakítása című pályázat kivitelezésére vonatkozó vállalkozási szerződés módosítására
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
 
11. napirendi pont:
Tájékoztató a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 100/2020. (II.3.) határozatában meghatározott pályázati felhívásokkal kapcsolatos lehetőségekről
Előterjesztő: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
 
12. napirendi pont:
A Szekszárd 8510 hrsz-ú ingatlant terhelő, SZMJV Önkormányzatát illető elővásárlási jog gyakorlása
Előterjesztő: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
 
13. napirendi pont:
A Hegyközség Szekszárd kérelme
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
 
14. napirendi pont:
A Táncpedagógusok Országos Szövetségének kérelme
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
 
További napirendi pontok:
 
15.napirendi pont:
Állásfoglalás fizető parkolóhelyek térítésmentes használatára
Előterjesztő: dr. Varga András
 
 
Szekszárd, 2020. február 06.
 
 
                                                                                                   Bomba Gábor s.k.
                                                                                                         GVB elnök                               
Kiadmány hiteléül:
 
                                             dr. Holczer Mónika
                                         jogi és bizottsági referens