szekszard_.png
MEGHÍVÓ
 
A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás
 Társulási Tanácsának rendkívüli ülésére
 
Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala – Polgármesteri Tárgyaló
(Szekszárd, Béla király tér 8.)
Ideje: 2023. augusztus 31. (csütörtök) A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás ülését követően haladéktalanul
A rendkívüli ülés indoka: Az előterjesztésben szereplő határidős döntések meghozatala
 
NAPIREND
 
1. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátás és Szakosított Ellátási Társulás által fenntartott Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja 2023. évi közbeszerzési tervének elfogadására
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
 
2. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás által fenntartott intézmény munkavállalóinak juttatandó iskolakezdési támogatás biztosítására
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Szántóné Karl Rita osztályvezető
 
3. napirendi pont:
Tájékoztatás a Tolna Vármegyei Kormányhivatal által a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet alapján folytatott hatósági ellenőrzés során feltárt hiányosságok orvosolása érdekében megtett intézkedésekről
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
 
 
Szekszárd, 2023. augusztus 28.
 
 Bomba Gábor s.k.
Társulási Tanács elnöke
 
A kiadmány hiteléül:
 
                                                  dr. Holczer Mónika
                                                  igazgatóságvezető