szekszard_.png
MEGHÍVÓ
 
A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás
 Társulási Tanácsának rendkívüli ülésére
 
Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala – Polgármesteri Tárgyaló
(Szekszárd, Béla király tér 8.)
Ideje: 2023. augusztus 3. (csütörtök) 10 óra
A rendkívüli ülés indoka: Az előterjesztésben szereplő határidős döntések meghozatala
 
NAPIREND
 
1. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2023. évi költségvetésének 1. módosítására
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Szántóné Karl Rita osztályvezető
 
2. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás általános felhasználású villamos energia, valamint földgáz energia beszerzése vonatkozásában a közbeszerzési eljárások teljeskörű lefolytatásával kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Magyar Károly igazgatóságvezető
Előadó: Magyar Károly igazgatóságvezető
 
3. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsa határozatainak végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
 
ZÁRT ÜLÉS:
 
4. napirendi pont:
Tájékoztatás a 13.Kpk.750.034/2023/2 számon folyamatban lévő közigazgatási per jelenlegi helyzetéről
(19. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
 
Szekszárd, 2023. augusztus 1.
 
 Bomba Gábor s.k.
Társulási Tanács elnöke
 
A kiadmány hiteléül:
 
                                                  dr. Holczer Mónika
                                                  igazgatóságvezető