szekszard_.png
MEGHÍVÓ
 
A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás
 Társulási Tanácsának rendes ülésére
 
Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala – Díszterem
(Szekszárd, Béla király tér 8.)
Ideje: 2023. május 30. (kedd) A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülését követően haladéktalanul
 
NAPIREND
 
1. napirendi pont:
Ellenőrzési jelentés Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás tekintetében 2022. évben lezajlott ellenőrzésekről
Előterjesztő: dr. Biró Gyula aljegyző
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
 
2. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2022. évi költségvetésének 3. módosítására
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Szántóné Karl Rita osztályvezető
 
3. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2022. évi zárszámadásának elfogadására
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Szántóné Karl Rita osztályvezető
 
4. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsa határozatainak végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
 
5. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2022. évi működésének tapasztalatairól
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
Meghívott: Tolácziné Varga Zsuzsanna intézményvezető
 
6. napirendi pont:
Javaslat a Tolna Vármegyei Kormányhivatal által a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet alapján folytatott hatósági ellenőrzés során feltárt hiányosságok orvosolása érdekében szükséges intézkedések megtételére
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
Meghívott: Tolácziné Varga Zsuzsanna intézményvezető
 
7. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működését érintő döntések meghozatalára
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
Meghívott: Tolácziné Varga Zsuzsanna intézményvezető
 
8. napirendi pont:
Egyebek
 
ZÁRT ÜLÉS:
 
9. napirendi pont:
Tájékoztatás a 13.Kpk.750.034/2023/2 számon folyamatban lévő közigazgatási per jelenlegi helyzetéről
(14. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
 
Szekszárd, 2023. május 24.
 
 Bomba Gábor s.k.
Társulási Tanács elnöke
 
 
 
A kiadmány hiteléül:
 
                                      dr. Holczer Mónika
                                      igazgatóságvezető