szekszard_.png
MEGHÍVÓ
 
A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás
 Társulási Tanácsának rendes ülésére
 
Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala – Díszterem
(Szekszárd, Béla király tér 8.)
Ideje: 2023. február 27. (hétfő) 10 óra
 
NAPIREND
 
1. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének jóváhagyásával kapcsolatban
Előterjesztő: Bomba Gábor László elnök
Előadó: Szántóné Karl Rita osztályvezető
 
2. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2023. évi költségvetésének elfogadásával kapcsolatban
Előterjesztő: Bomba Gábor László elnök
Előadó: Szántóné Karl Rita osztályvezető
 
3. napirendi pont:
Tájékoztatás az általános felhasználású földgáz energia közbeszerzéséről a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás által fenntartott intézmény vonatkozásában
Előterjesztő: Bomba Gábor László elnök
Előadó: Bomba Gábor László elnök
 
4. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsa 2023. évi munkatervének elfogadására
Előterjesztő: Bomba Gábor László elnök
Előadó: Bomba Gábor László elnök
 
5. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás által fenntartott intézmény részére külső adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos beszerzési eljárással kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Bomba Gábor László elnök
Előadó: Bomba Gábor László elnök
 
6. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátás és Szakosított Ellátási Társulás beszerzési tervével kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Bomba Gábor László elnök
Előadó: Bomba Gábor László elnök
 
7. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátás és Szakosított Ellátási Társulás, valamint az általa fenntartott Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja 2023. évi közbeszerzési tervével kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Bomba Gábor László elnök
Előadó: Bomba Gábor László elnök
 
Szekszárd, 2023. február 17.
 
 Bomba Gábor s.k.
Társulási Tanács elnöke
 
 
 
A kiadmány hiteléül:
 
                                      dr. Holczer Mónika
                                      igazgatóságvezető