Szám: VI/B. 123-6/2016.

MEGHÍVÓ

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa
2016. szeptember 13-án (kedden) tartandó ülésére

Helye: Babits Mihály Kulturális Központ – Remete terem  (Szekszárd, Szent István tér 10.)
Ideje:  08 óra 00 perc

Napirend:

1. A pedagógiai munkát közvetlenül segítő alkalmazottak eseti illetménykiegészítése
(22. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső elnök

2. Tájékoztatás a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosítószámú „Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása” című projekt nyertességéről, javaslat konzorciumi együttműködési megállapodás megkötésére
(21. számú előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső elnök

3. A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi 2015/2016. nevelési évének munkája
(18. számú előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső elnök

4. Tájékoztató a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi épületeinek 2016. évi nyári kihasználtságáról
(20. számú előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső elnök

5. A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi 2016/2017. nevelési évi munkaterve
(19. számú előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső elnök

6. Lejárt idejű határozatok végrehajtása
(17. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső elnök

7. Egyebek

Szekszárd, 2016. szeptember 6.


Ács Rezső 
Társulási Tanács elnöke