szekszard_.png
 
MEGHÍVÓ
 
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2020. szeptember 15-én (kedden) 15 órakor
tartandó rendes ülésére
 
Helyszín: Heinek Ottó Közösségi Ház (Szekszárd, Hrabovszky u. 10.)
 
 
N A P I R E N D
 
1. napirendi pont:
Javaslat Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására
Előterjesztő: Farkas Pál Györgyné elnök
Előadó: dr. Fuchs Vivien bizottsági referens
 
2. napirendi pont:
Beszámoló a Wunderland Óvoda 2019-2020. nevelési évéről
Előterjesztő: Farkas Pál Györgyné elnök
Előadó: Häfner Adél képviselő
 
3. napirendi pont:
Döntés a Wunderland Óvoda 2020.-2021. évi nevelési munkatervének támogatásáról
Előterjesztő: Farkas Pál Györgyné elnök
Előadó: Häfner Adél képviselő
 
4. napirendi pont:
Beszámoló „A Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felújítási, állagmegóvási munkálatainak és a nevelési feladatok ellátását segítő tárgyi eszközök beszerzésének támogatása” című pályázati projektről a 2020. nyarán a Wunderland Óvodában megvalósult beruházásokról
Előterjesztő: Häfner Adél képviselő
Előadó: Häfner Adél képviselő
 
5. napirendi pont:
Támogatási kérelem a Covid19 vírus megjelenése miatti kiadásokra
Előtejesztő: Farkas Pál Györgyné
Előadó: Pfundtner Sándorné a Wunderland óvoda gazdasági vezető
  Csanda Gyöngyi mb. gazdasági vezető
 
6. napirendi pont:
Tájékoztató a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. félévi helyzetéről
Előterjesztő: Farkas Pál Györgyné elnök
Előadó: Szántóné Karl Rita pénzügyi ügyintéző
 
7. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítására
Előterjesztő: Farkas Pál Györgyné elnök
Előadó: Szántóné Karl Rita pénzügyi ügyintéző
 
8. napirendi pont:
Egyebek
Előterjesztő: Farkas Pál Györgyné elnök
 
 
 
Szekszárd, 2020. szeptember 9.
 
 
Farkas Pál Györgyné s.k.
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Elnöke
 
 
 
A kiadmány hiteléül:    
 
       dr. Fuchs Vivien
     bizottsági referens