Iktatószám: IV. 136-4/2015.

MEGHÍVÓ

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. április 28-án (kedden) 16 órakor
tartandó rendes ülésére

Az ülés helye: Ifjúsági Cserkészház (Szekszárd, Hrabovszki u. 10.)

1. napirendi pont:
Az elmúlt időszak eseményei
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

2. napirendi pont:
A Szekszárdi Garay János Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet intézményvezetői megbízásával kapcsolatos egyetértési jog gyakorlása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Meghívott: Matókné Misóczki Mária pályázó

3. napirendi pont:
A 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjai 
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens

4. napirendi pont:
Beszámoló a tauberbischofsheimi Euroschule növendékeinek szakmai gyakorlatáról
(írásbeli előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Simon Attiláné intézményvezető

5. napirendi pont:
A Wunderland Óvoda Pedagógiai Programjának, Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Házirendjének módosítása
(írásbeli előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)   (melléklet3)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Simon Attiláné intézményvezető

6. napirendi pont:
Beszámoló a Wunderland Kindergarten Óvodában tartott helyszíni ellenőrzésről
(írásbeli előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Simon Attiláné intézményvezető

7. napirendi pont:
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat honlapjának bemutatása
(prezentáció)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Farkas Pálné elnökhelyettes
Meghívott: Mikola Péter ügyvezető

8. napirendi pont:
Javaslat bírósági ülnök megválasztására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

9. napirendi pont:
A 2015. évi kulturális pályázat kiírásának elfogadása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

10. napirendi pont:
Pedagoge des Jahres – 2015 díj kiírása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

11. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten alapító okiratának módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens

12. napirendi pont:
A Kormányhivatal vezetőjének tájékoztatást kérő levele az elnök köztartozásával kapcsolatosan
(írásbeli előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Farkas Pálné elnökhelyettes
Előadó: Farkas Pálné elnökhelyettes
Meghívott: Tolna Megyei Kormányhivatal képviselője

13. napirendi pont:
A Wunderland Óvoda Gyermek Ember Alapítványának kezdeményezése
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

14. napirendi pont:
Egyebek

 

Szekszárd, 2015. április 22.

 

Dr. Józan-Jilling Mihály s.k.
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Elnöke