Ikt.sz.: IV. 138-4/2014.

MEGHÍVÓ

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. június 24-én (kedden) 15 órakor
tartandó ülésére

 

Az ülés helye: Ifjúsági Cserkészház (Szekszárd, Hrabovszki u. 10.)

1. napirendi pont:
A Wunderland Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
(írásbeli előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: dr. Nagy Tímea jogi és bizottsági referens

2. napirendi pont:
A nemzetiségi önkormányzatok költségvetési és zárszámadási költségvetési kötelezettség teljesítésének elmulasztásával kapcsolatos tájékoztatás
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: dr. Nagy Tímea jogi és bizottsági referens

3. napirendi pont:
Az alapvető jogok biztosa és a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes közös jelentése a nemzetiségek köznevelési intézmények névváltoztatási eljárását vizsgáló AJB-909/2014. sz. ügyben
(írásbeli előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
Előadó: dr. Nagy Tímea jogi és bizottsági referens

4. napirendi pont:
Egyebek
 

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat az ülést követően, 16 órától tartja a 2014. évi közmeghallgatását.Szekszárd, 2014. június 18.

Dr. Józan-Jilling Mihály s.k.
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Elnöke