szekszard_.png
Meghívó
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
2021. szeptember 09. (csütörtök) napján
8 órakor a Polgármesteri Hivatal Dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 8.) tartandó rendkívüli ülésére
 
A rendkívüli ülés indoka: A Közgyűlés 2021. augusztus 30. napi ülésén elhangzottak figyelembe vétele, valamint az előterjesztésekben szereplő határidős döntések meghozatala
 
NAPIREND
 
 
 
1.       A településrendezési eszközök 2020/2/5. sz. részleges módosításához kapcsolódó partnerségi egyeztetés lezárása
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész
Előadó: Herr Teréz főépítész
Véleményezésre felkérve: GVB
 
2.       A településrendezési eszközök 2020/2/5. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész
Előadó: Herr Teréz főépítész
Véleményezésre felkérve: GVB
 
3.       Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2021. (……) önkormányzati rendelete a népegészségügyi támogatásokról szóló 12/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról (t e r v e z e t)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző
Véleményezésre felkérve: GVB, SZEKÖF
 
4.       Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához történő csatlakozásra
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző
Véleményezésre felkérve: SZEKÖF
 
5.       Javaslat a Bizottsági keretek felosztására
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Ács Rezső polgármester
Véleményezésre felkérve: GVB, PB, SZEKÖF, OKSI, KCV
 
6.       Javaslat a vis maior pályázat benyújtására a Szekszárd, Szakály F. u. 2. szám előtt beszakadt pince helyreállítására
(40. számú előterjesztés) - Az előterjesztés később kerül kiküldésre
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Rikker Anita Márta osztályvezető
Véleményezésre felkérve: GVB, PB
 
 
További napirendi pont javaslatok:
 
·         Javaslat a 7. számú felnőtt háziorvosi körzet vállalkozó orvossal történő ellátására
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző
Véleményezésre felkérve: SZEKÖF
 
·         A Nemzeti Művelődési Intézet támogatása a kulturális ágazatot érintő károk enyhítése céljából
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző
               Berlinger Attila ügyvezető igazgató
               Liebhauser János igazgató
               Ódor János igazgató
 
·         Javaslat a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft. 2020. évi mérlegbeszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Berlinger Attila ügyvezető igazgató
               Nyerges Tibor FEB elnök
 
 
ZÁRT ÜLÉS:
 
7.       Javaslat a TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 Kerékpárosbarát Szekszárd című pályázat vonatkozásában a projekt megvalósítására
(41. számú előterjesztés) - Az előterjesztés később kerül kiküldésre
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Gondos Kitti Katalin igazgatóságvezető
Véleményezésre felkérve: GVB, PB, OKSI
 
 
Szekszárd, 2021. szeptember 03.
 
 
 
   Ács Rezső
      polgármester