szekszard_.png
 
Meghívó
 
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlésének 2020. február 27-én (csütörtökön) 16 órakor a Polgármesteri Hivatal Dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 8.) tartandó rendes ülésére
 
Napirend
 
1.      Útkezelési feladatokról való megállapodás a „Sió turisztikai fejlesztése” című, TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú projekt keretében
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Rikker Anita Márta pü. ügyintéző
Meghívott: dr. Németh Csaba főigazgató, Tolna Megyei Balassa János Kórház
 
2.      Beszámoló az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület 2019. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Humánszolgáltatási Igazgatóság    
Meghívott: Kajsza Péter egyesületi elnök
 
3.      Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek és a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) munkájának tapasztalatairól
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Majnay Gábor osztályvezető
Meghívott: Kálóczi Andrea KEF titkár
 
4.      Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének jóváhagyására
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető
 
5.      Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2020.(…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről (tervezet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Gazdasági Igazgatóság
Meghívott: dr. Cseke László könyvvizsgáló
 
6.      Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020. (…) önkormányzati rendelete a Szekszárd Város Bora elismerő cím alapításáról és odaítéléséről szóló 12/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Előterjesztő: Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor
 
7.      Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020.(…) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 5/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor, dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
 
8.      Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020.(…) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor, Tamási Anna igazgatóságvezető
 
9.      Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020. (…) önkormányzati rendelete a Képviselői Alapról (tervezet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
 
10.  Szekszárd Megyei Jogú Város településrendezési eszközei 2019/6. számú (sporttelep) módosításának elfogadása
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Herr Teréz főépítész
 
11.  Javaslat a polgármester 2019. évben igénybe vett szabadságának, valamint 2020. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Kajos Nikolett aljegyző
 
12.  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonban lévő gazdasági társaságainak munkaviszony keretein belül foglalkoztatott ügyvezetőinek 2020. évi szabadságolási ütemterve
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
 
13.  Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának elfogadására (tervezet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Kajos Nikolett aljegyző
 
14.  Vidékfejlesztési Program népszerűsítését szolgáló támogatás egyéb működési célra történő átadása
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Előkészítésért felelős: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
 
15.  Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város módosított Integrált Területi Programjának elfogadására
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
 
16.  Ajánlat az Alisca Terra Nkft. Tiszamente-Óbecse Kft-ben lévő üzletrészének vételére
Előterjesztő: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
Előkészítésért felelős: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
 
17.  Javaslat a temető feltáró út létesítéséhez szükséges területek önkormányzati tulajdonba vételére
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
 
18.  Javaslat 2020. évi közfoglalkoztatási programban való részvételre
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető
 
19.  A 2. számú felnőtt háziorvosi körzet orvosának (Baranyainé dr. Bóvári Klára) felmondása, előszerződés megkötése dr. Kolcsár Kinga háziorvossal
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
 
20.  Javaslat a 2. számú felnőtt fogászati körzet feladat-ellátási szerződésének aktualizálására
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
 
21.  Az óvodák 2020/2021. nevelési évi beíratási felhívása
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens
 
22.  Javaslat közterület elnevezésére
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető
 
23.  Megállapodás a Szekszárdi Tankerületi Központ és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata között a Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiumában elhelyezett Arany János Kollégiumi Programban résztvevő tanulók kollégiumi étkezésének biztosítására
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető
 
24.  Városi Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács megállapodásának felülvizsgálata - az előterjesztés később kerül kiküldésre
(77. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Jogi Osztály
 
25.  Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről – az előterjesztés később kerül kiküldésre
(76. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens
 
26.  Kérdések, interpellációk
 
 
zárt ülés
 
27.  Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. mérlegbeszámolójának elfogadására
(64. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens
Meghívott: Csillag Balázs ügyvezető igazgató
 
28.  A Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. új ügyvezetőjének kinevezése
(78. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Kajos Nikolett aljegyző
Meghívottak: pályázók
 
29.  Ajánlat ingatlan megvételére
(55. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
Meghívott: Artim Andrásné ügyvezető igazgató
 
30.  Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására
(51. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Zaják Rita SZEKÖF elnök
Előkészítésért felelős: Berbuch Miklós bizottsági referens
 
31.  Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata részvételével folyó polgári peres eljárásokról
(63. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr
 
 
Szekszárd, 2020. február 21.
 
                                                                                                                                                            Ács Rezső
                                                                                                                                                          polgármester