M E G H Í V Ó

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2019. január 31-én  (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal Dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 8.) tartandó rendes ülésére

 

Napirend

 

1.              Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati rendelete a közpénzek felhasználásának átláthatóságáról, valamint az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről szóló 3/2017. (II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)

(10. sz. előterjesztés) - (melléklet)

            Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

             Előkészítésért felelős: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető, Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász

 

2.              A közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 5/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata (tervezet) - az előterjesztés később kerül kiküldésre
(13. sz. előterjesztés)

            Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

             Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor, Varga András osztályvezető

 

3.               Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati rendelete temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2003. (IV.30.) önkormányzati rendelet     módosításáról (tervezet)
(31. sz. előterjesztés)

            Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

            Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor, Katz Zoltánné városi kertész

 

4.             A közterületek használatáról szóló 1/2009.(II.3.) önkormányzati rendelet átfogó felülvizsgálata (II. forduló)
(27. sz. előterjesztés) - (Módosító javaslat)

            Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

             Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor, Weisz Gábor közterület-használati ügyintéző, Varga András osztályvezető

 

5.              Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(12. sz. előterjesztés)

             Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

             Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor

 

6.              Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2019. (…) önkormányzati rendelete a településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól szóló 10/2017. (III. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) – az előterjesztés később kerül kiküldésre
(24. sz. előterjesztés)

             Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

             Előkészítésért felelős: Herr Teréz főépítész, Smolek Erika kodifikátor

 

7.              Településrendezési terv 2017/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása
(29. sz. előterjesztés)

            Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

             Előkészítésért felelős: Herr Teréz főépítész

 

8.              A településrendezési eszközök 2019/1. sz. részleges módosításának megindítása
(32. sz. előterjesztés) - (melléklet)

Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Előkészítésért felelős: Herr Teréz főépítész

9.              A településrendezési eszközök 2019/2. sz. részleges módosításának megindítása

(28. sz. előterjesztés) - (melléklet)

Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Előkészítésért felelős: Herr Teréz főépítész

 

10.          A településrendezési eszközök 2019/3. sz. részleges módosításának megindítása

(30. sz. előterjesztés) - (melléklet)

Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Előkészítésért felelős: Herr Teréz főépítész

 

11.          Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
(16. sz. előterjesztés)

             Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

             Előkészítésért felelős: dr. Ludas Gabriella jogi referens

 

12.          Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
(5. sz. előterjesztés)

             Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

             Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető

 

13.          Beszámoló a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság 2018. évi tevékenységéről
(1.    sz. előterjesztés)

             Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök

             Előkészítésért felelős: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense

 

14.          Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása - az előterjesztés később kerül kiküldésre
(34. sz. előterjesztés) - (melléklet)

             Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

             Előkészítésért felelős: dr. Kajos Nikolett aljegyző

 

15.          Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi Közbeszerzési Tervének a módosítására és a 2019. évi Közbeszerzési Tervére
(33. sz. előterjesztés) - (1.melléklet) - (2.melléklet)

             Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

             Előkészítésért felelős: Dési Ildikó közbeszerzési referens, Csillag Balázs ügyvezető igazgató

 

16.          Javaslat az MLSZ által kiírt „Óvodai Pályaépítési Programjához” kapcsolódó pályázat benyújtására
(19. sz. előterjesztés)

             Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

             Előkészítésért felelős: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

 

17.          Javaslat a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz pályázatok benyújtására - az előterjesztés később kerül kiküldésre
(18. sz. előterjesztés)

             Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

             Előkészítésért felelős: Balogh Adrienn pályázati referens

 

18.          Javaslat „Az illegális hulladéklerakók felszámolása” című pályázat benyújtására
(14. sz. előterjesztés)

             Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

             Előkészítésért felelős: Bali-Kiss Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző

 

19.          Javaslat GFT-vel kapcsolatos döntések meghozatalára- az előterjesztés később kerül kiküldésre

(4. sz. előterjesztés) - (melléklet)

             Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

             Előkészítésért felelős: dr. Wirth Noémi – jogász-jegyzői megbízott

 

20.          Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra pályázat benyújtása- az előterjesztés később kerül kiküldésre
(35. sz. előterjesztés)

             Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

             Előkészítésért felelős: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

 

21.          Javaslat a TOP-6.1.1-16 kódszámú, Ipari Parkok, iparterületek fejlesztése tárgyú pályázati felhívás keretében TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00002 azonosítószámú, „Iparterületek elérhetőségét megteremtő és erősítő utak, illetve csomópontok fejlesztése Szekszárdon” című projekt támogatási szerződésének megkötésétől való elállás jóváhagyására
(20. sz. előterjesztés)

             Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

             Előkészítésért felelős: Holczer Nicolette pályázati referens

 

22.          Javaslat a TOP-6.1.1-16 kódszámú, Ipari Parkok, ipartestületek fejlesztése tárgyú pályázati felhívás keretében a TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú, „Szekszárdi Ipari Park fejlesztése” című projekt kapcsán megkötött konzorciumi megállapodás jóváhagyására
(17. sz. előterjesztés) - (melléklet)

             Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

             Előkészítésért felelős: Holczer Nicolette pályázati referens

 

23.          Javaslat a „Hiszek Benned Sport Program I. alprogram III. ütemhez” kapcsolódó pályázati program jóváhagyására
(15. sz. előterjesztés)

             Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

             Előkészítésért felelős: Kelemen Mariann beruházási és műszaki ügyintéző

 

24.          Javaslat a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Sió turisztikai fejlesztése” című    projekt megvalósítására irányuló konzorciumi megállapodás módosításának aláírására

             (36. sz. előterjesztés) - (melléklet)

             Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

             Előkészítésért felelős: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

 

25.      Javaslat az 1. számú felnőtt háziorvosi körzet (Dr. Endrődi Csaba László) orvosával kötött   feladat-ellátási szerződés módosítására

             (3. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Előkészítésért felelős: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász

 

26.   Javaslat Őcsény, Decs és Sárpilis települések önkormányzatával háziorvosi ügyeleti ellátásra vonatkozó új feladat-ellátási szerződések megkötésére
(2.    sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Előkészítésért felelős: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász

 

28.       Javaslat a 2. számú gyermek és ifjúsági körzet orvosával (dr. Czuczor Edittel) kötött feladat-ellátási szerződés módosítására

           (6. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Előkészítésért felelős: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász

 

29.       Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által kötött konzorciumi együttműködési megállapodás módosítására

             (8. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Előkészítésért felelős: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető

 

30.          Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági és polgármesteri döntésekről (2018. IV. negyedév)
(38. sz. előterjesztés) - (melléklet)

             Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

             Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens, Berbuch Miklós bizottsági referens, Varga András osztályvezető, Dési Ildikó közbeszerzési referens

 

31.          Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(23. sz. előterjesztés)

             Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

             Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens

 

32.          Kérdések, interpellációk

 

Önálló képviselői javaslat:

 

33.          Rendkívüli munkaidő elrendelése
(21. sz. előterjesztés)

             Előterjesztő: Rácz Zoltán, Murvai Árpád, Kerekes László, Zaják Rita képviselő

 

34.          A Szekszárd Felsőváros út, járda és közvilágítás teljes rekonstrukciója
(22. sz. előterjesztés)

            Előterjesztő: Rácz Zoltán, Murvai Árpád, Kerekes László, Zaják Rita képviselő

 

 

Új napirendi pont javaslatok:

·         Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 2019. évi Közbeszerzési Tervének jóváhagyására

(39. sz. előterjesztés) - (melléklet)

Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Előkészítésért felelős: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató

·         Javaslat az Ipari Park Kft. 2019. évi Közbeszerzési Tervének jóváhagyására

(40. sz. előterjesztés) - (melléklet)

Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató

 

·         Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által a Szekszárdi Városfejlesztési Kft-nek átadott pénzeszköz visszafizetéséről szóló megállapodás megkötéséről
(41. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Előkészítésért felelős: dr. Szily Máté jogász

 

Zárt ülés napirendje:

 

35.          Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására

(11. sz. előterjesztés

             Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök

             Előkészítésért felelős: Berbuch Miklós bizottsági referens

 

36.          Közterület-használati engedélyezési eljárásban benyújtott fellebbezés felterjesztése

             (7. sz. előterjesztés)

             Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

             Előkészítésért felelős: Weisz Gábor közterület-használati ügyintéző

 

37.          Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetője illetményének felülvizsgálatára

(9. sz. előterjesztések)

             Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

             Előkészítésért felelős: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

 

38.          Javaslat állásfoglalást igénylő személyi ügyben döntés meghozatalára

             (37. sz. előterjesztés)

             Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

             Előkészítésért felelős: dr. Molnár Kata jegyző, Feri Blanka osztályvezető

 

39.          Javaslat a Szekszárdi Vízmű Kft. tulajdonában lévő, értékesítésre meghirdetett ingatlanok adásvételének jóváhagyására

(26. sz. előterjesztés)

             Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

             Előkészítésért felelős: Varga András osztályvezető

 

40.       Szekszárdi Ipari Park Kft. beszámolója az Ipari Parkban lévő ingatlanok hasznosításáról, az ott végzett tevékenységről

             (25. sz. előterjesztés)

             Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

             Előkészítésért felelős: Varga András osztályvezető

 

Szekszárd, 2019. január 25.

 

                                                                                                                                             Ács Rezső

                                                                                                                                        polgármester