M E G H Í V Ó

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2018. január 25-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal Dísztermében
(Szekszárd, Béla király tér 8.) tartandó rendes üléséreNapirend


1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2018. (…) önkormányzati rendelete a munkahelyi étkeztetés megszervezéséről szóló 33/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(16. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor

2. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi előzetes közbeszerzési tervének jóváhagyására
(23. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előkészítésért felelős: Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens

3. Javaslat az Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak Közalapítvány kuratóriumi elnöke megbízásának meghosszabbítására
(4. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens

4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
(10. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előkészítésért felelős: dr. Ludas Gabriella jogi referens

5. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
(11. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető

6. A Mentálhigiénés Műhely beszámolója a 2017. évi tevékenységéről, 2018. évi támogatási kérelme
(19. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Meghívott: Gaálné Hoffercsik Dóra titkár

7. Beszámoló a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság 2017. évi tevékenységéről
(8. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök
Előkészítésért felelős: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

8. Javaslat a Városi Bölcsődében magasabb vezetői megbízásra vonatkozó pályázati felhívás közzétételére
(3. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

9. Beszámoló a szekszárdi 3802 hrsz-ú, „sporttelep” ingatlan hasznosításáról
(9. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Varga András osztályvezető

10. Javaslat önkormányzati ingatlanok értékesítésére
(15. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Varga András osztályvezető

11. Javaslat földterületek önkormányzati tulajdonba vételére
(21. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Varga András osztályvezető

12. Javaslat együttműködési megállapodás és szándéknyilatkozat jóváhagyására a Honvédelmi Sportközpont fejlesztéséhez
(20. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Varga András osztályvezető

13. Javaslat a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítására
(7 .sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Wirth Noémi jegyzői megbízott, jogász

14. Javaslat a JETA pályázat benyújtására
(24. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

15. Javaslat a „Zártkert Programhoz” kapcsolódó pályázat benyújtására
(25. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

16. Javaslat az EFOP-2.4.2-17 kódszámú, „Lakhatási körülmények javítása” című pályázati felhíváshoz kapcsolódó pályázat benyújtásra
(26. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

17. Javaslat a TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú, „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a Szekszárd, Wigand tér 1-2. sz. alatt” című projekt megvalósításához szükséges önerő biztosításáról
(27. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

18. Javaslat a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosítószámú, „Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása” című projekt megvalósításához szükséges önerő biztosításáról
(28. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

19. Javaslat a TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú, „Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése” című projekt támogatási szerződésének megkötésétől való elállástól
(30. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Balog Kitti pályázati referens

20. A Hiszek Benned Sport Program I. alprogram II. ütem pályázat megvalósításának eredménye
(12. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens, Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

21. Javaslat a P.S.A. Ingatlanforgalmazó és Építőipari- szolgáltató Kft-vel létrejött bérleti szerződés felmondására
(5. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Göttlinger István aljegyző

22. Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.-vel karbantartási feladatok ellátásra kötött feladat-ellátási megállapodás megszüntetésére, a karbantartási és mosodai feladatok átvételére
(6. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Wirth Noémi jegyzői megbízott 

23. A Szekszárdi Rosszcsontok Amerikai Futball Egyesület lakáskérelme
(1.  sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető

24. A Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club részére nyújtott támogatás visszafizetési határidejének meghosszabbítási kérelme
(17. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető

25. Javaslat likvidhitel biztosítására a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. részére 
(31. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető

26. A Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. ügyvezetőjének kérelme lízingszerződés megkötéséhez
(32. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető, Tamási Anna igazgatóságvezető

27. Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosítására
(14. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens, Csillag Balázs ügyvezető igazgató

28. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(22. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens

29. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2017. IV. negyedév) 
(13. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens, Berbuch Miklós bizottsági referens

30. Kérdések, interpellációk

31. önálló képviselői előterjesztés- javaslat:
OLAF jelentés kikérése a Szekszárdon az Elios Kft. által megvalósított közvilágítás korszerűsítés miatt
(18. sz. előterjesztés)
Előterjesztők: dr. Mezei László képviselő, Rácz Zoltán képviselő


Zárt ülés

32. Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására
(29. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előkészítésért felelős: Berbuch Miklós bizottsági referens


 
Szekszárd, 2018. január 19.


Ács Rezső
polgármester

 

További napirendi pont  javaslatok:


Javaslat működési célú támogatás nyújtására a Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft. részére
(33. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető, Tamási Anna igazgatóságvezető

Javaslat az Utcai szociális munka finanszírozási szerződés aláírására
(2. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens

Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. 2018. évi előzetes közbeszerzési tervének jóváhagyására
(34. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Csillag Balázs ügyvezető, Dési Ildikó közbeszerzési referens

Javaslat a Modern Városok Programban megvalósítandó Szekszárdi Sportuszoda komplett kiviteli munkái tárgyában közbeszerzési eljárás lefolytatására
(35. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Csillag Balázs ügyvezető, Dési Ildikó közbeszerzési referens

Településrendezési eszközök 2018/1. sz. részleges módosítása
(36. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Herr Teréz főépítész