M E G H Í V Ó
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
2017. október 26-án (csütörtökön) 9 órakor a 
Polgármesteri Hivatal Dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 8.)
tartandó rendes üléséreNapirend

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…) önkormányzati rendelete a taxiállomás igénybevételének rendjéről szóló 15/2004.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(262. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a zajvédelemről szóló 12/2011. (III.9.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata (I. forduló)
(261. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…) önkormányzati rendelete a településképet meghatározó reklámok, plakátok elhelyezéséről (tervezet)
(246. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

4. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
(248. sz. előterjesztés)    (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

5. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Civil Kerekasztal között együttműködési megállapodás megkötésére
(245. sz. előterjesztés)    (melléklet1)    (melléklet2)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

6. Településrendezési eszközök 2017/3. sz. részleges módosítása
(254. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

7. Az Állami Számvevőszék jelentése a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellenőrzéséről
(257. sz. előterjesztés)    (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

8. Az ipari park fejlesztéshez kapcsolódó önkormányzati ingatlan adásvétele
(260. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

9. Javaslat a Szekszárd, belterület 3946 hrsz-ú ingatlan (volt Gyermekek háza) önkormányzati tulajdonba vételére
(258. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

10. Hozzájárulás kérése a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában lévő, Szekszárd, Rákóczi u.66. számú lakóingatlan előtt lévő közkifolyó megszüntetéséhez
(250. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

11. Javaslat a Vízműtelep működése során keletkező ülepített vizek Bogyiszlói-főcsatornába való átemelésének működéséről szóló megállapodás elfogadására
(249. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

12. Javaslat a Szekszárd, Széchenyi u. 18. szám alatti mélygarázs üzemeltetésére
(259. sz. előterjesztés, mely később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

13. Javaslat a Szekszárd, Szent I. tér 15-17. számú ingatlan önkormányzati tulajdonba vételére
(268. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

14. Javaslat a MAHIR Cityposter Kft-vel megkötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatára
(251. sz. előterjesztés)    (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

15. Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselői teljesítménykövetelményeinek meghatározása
(253. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

16. Az általános iskolák felvételi körzetének felülvizsgálata
(243. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

17. A Szekszárdi 2. számú Óvoda-Bölcsőde és Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása
(244. sz. előterjesztés)    (melléklet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

18. Javaslat a 3. számú háziorvosi körzet rendelési idejének módosítására és a feladat-ellátási szerződés aktualizálására
(252. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

19. Javaslat a TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00003 azonosítószámú, „Ügyeleti Központ kialakítása” című pályázat vonatkozásában ingatlan ingyenes használatba vételéről sz. szerződés jóváhagyására
(263. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

20. Javaslat a TOP-6.3.2-16 kódszámú, „Zöld város kialakítása” című pályázati felhívásra pályázat benyújtására
(264. sz. előterjesztés)    (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

21. Javaslat TOP-6.7.1-16 kódszámú, „Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja” című pályázati felhívására „Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja” című pályázat benyújtására
(265. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

22. Javaslat a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Sió turisztikai fejlesztése” című projekt megvalósítására irányuló konzorciumi megállapodás aláírására
(267. sz. előterjesztés)    (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

23. Szekszárdi Borvidék Nkft. támogatási kérelme
(215. sz. előterjesztés)    (melléklet1)    (melléklet2)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

24. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági és polgármesteri határozatokról (2017. III. negyedév)
(256. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

25. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(266. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

26. Kérdések, interpellációk


Zárt ülés:

27. A Szekszárd, belterület 4635 hrsz-ú ingatlan (Alkotmány u. 23/A.) hasznosítása
(269. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

28. Javaslat Szabadságért Szekszárd kitüntető cím adományozására
(255. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

29. Javaslat „Szekszárd Városért a művészet erejével” elismerő cím adományozására
(242. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

30. Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására
(247.sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Tóth Gyula Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke


Szekszárd, 2017. október 20.
 


Ács Rezső
polgármester
 

További napirendi pont javaslat:

Javaslat a 6. számú vegyes fogorvosi körzet rendelési idejének módosítására 
(270. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének kérelme
(271. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Javaslat a Babits Mihály Kulturális Központ pályázatainak a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Kft. részére átadására
(272. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester