M E G H Í V Ó

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
2017. február 28-án (kedden) 9 órakor a Vármegyeháza Dísztermében
(Szekszárd, Béla király tér 1.) tartandó rendes üléséreNAPIREND

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(59. sz. előterjesztés)   (melléklet)   (könyvvizsgálói vélemény)   
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 

2. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének jóváhagyására
(52. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2017. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről (tervezet)
(36. sz. előterjesztés)   (melléklet)   (könyvvizsgálói vélemény)   (NAK vélemény)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Meghívott: dr. Cseke László könyvvizsgáló

4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 5/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
(57. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

5. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…) önkormányzati rendelete a lakások és egyéb építmények építéséhez, kialakításához kapcsolódó parkolóhelyek biztosításáról szóló 41/2011. (VII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
(41. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

6. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlésének …/2017. (…) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról szóló 25/2000. (XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
(39. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

7. Szekszárd Megyei Jogú Város településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása és kapcsolódó döntés meghozatala
(55. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

8. Javaslat a polgármester 2016. évben igénybe vett szabadságának, valamint 2017. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására
(56. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

9. Az óvodák 2017/2018. nevelési évi beíratási felhívása
(42. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

10. „Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak” Közalapítvány alapító okiratának módosítása
(43. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

11. Javaslat az alacsonyküszöbű ellátást, utcai szociális munkát, krízisközpontot működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére című, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat nevében történő pályázat benyújtására
(50. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

12. Javaslat az Állami Számvevőszék „Megyei hatókörű városi múzeumok ellenőrzése- Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd” ellenőrzéséről készült jelentésben foglalt megállapításokhoz kapcsolódó intézkedési terv jóváhagyására
(51. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Ódor János igazgató

13. Beszámoló az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület 2016. évi működéséről és az egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása
(40. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

14. Közművelődési megállapodások megkötése
(38. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

15. Az Országos Mentőszolgálat támogatás iránti kérelme
(44. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Rogács Viktória OMSZ kirendeltségvezető    

16. A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési feltételeinek biztosítása és programjainak támogatása a KAB-KEF-16-A-25508 számú pályázat önrészének biztosításával
(48. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester

17. „Többszínű, többszintű, többcélú megelőző programok Szekszárdon” című, a KAB-ME-16-C-25509 számú pályázat megvalósításának támogatása önrész biztosításával
(47. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester

18. Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek és a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájának tapasztalatairól
(46. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester
Meghívott: Kálóczi Andrea KEF titkár

19. Beszámoló a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság 2016. évi tevékenységéről
(37. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök

20. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(45. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

21. Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció 2016. évi eredményeinek áttekintéséről
(53. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök

22. Kérdések, interpellációk
- Rácz Zoltán képviselő interpellációja


Zárt ülés napirendje

23. Javaslat a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. hitelkiváltásával kapcsolatos tulajdonosi döntés meghozatalára
(12. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

24. Javaslat az Ipari Parkban lévő területek hasznosítására
(49. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

25. Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására
(54. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula bizottsági elnök


Szekszárd, 2017. február 22.
 


Ács Rezső 
polgármester