M E G H Í V Ó

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2016. december 15-én (csütörtökön) 13 órakor a Vármegyeháza Dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 1.) tartandó rendes ülésére

NAPIREND 


1.  Tájékoztató a helyi közösségfejlesztési stratégia benyújtásáról
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: HBH Kft. képviselője

2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 26/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint tájékoztató egyéb adórendeletek felülvizsgálatáról
(356. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

3. A temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2003.(IV.30.) önkormányzati rendeletben meghatározott díjak felülvizsgálata 
(370. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

4. A vásárok és piacok tartásáról szóló 43/2013. (VII.5.) önkormányzati rendeletben meghatározott díjak felülvizsgálata
(373. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

5. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009.(II.3.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(363. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

6. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2017. évi illetménykiegészítéséről (tervezet)
(359. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

7. A helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéről szóló 7/2008.(II.6.) önkormányzati rendeletben meghatározott díjak felülvizsgálata 
(371. sz. előterjesztés)  
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

8. A közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 5/2015. (II.11.) önkormányzati rendeletben meghatározott díjak felülvizsgálata
(372. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

9.  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 18/2013. (IV. 2.) önkormányzati rendeletben meghatározott díj felülvizsgálata
(374. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

10. Javaslat a helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos döntések meghozatalára
(379. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

11. Javaslat köznevelési közfeladat ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyonelemekre vonatkozó vagyonkezelési szerződés elfogadására
(377. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

12. Javaslat a Szekszárdi Szakképzési Centrummal kötendő együttműködési keretmegállapodás elfogadására
(328. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

13.  A VI. számú háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatala
(380. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

14. A II. számú gyermekorvosi körzet ellátására kiírt pályázat elbírálása
(383. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

15.  Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának elfogadására
(375. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

16.  A Szekszárd és Környéke Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának módosítása 
(350. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

17.  Javaslat a Közbiztonsági Tanácsadó Testület tagjának megválasztására
(353. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 

18.  Javaslat a 2017. évi folyószámlahitel szerződés megkötésére
(358. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

19.  Önkormányzati hozzájárulás kiszolgáló szennyvízvezeték létesítéséhez 
(352. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

20.  Javaslat közúti ingatlanok területrendezésének jóváhagyására
(355. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

21.  Javaslat önkormányzati ingatlanok értékesítésére
(361. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

22.  Javaslat Szálka Község Önkormányzatával kötendő belső ellenőrzési feladat-ellátási megállapodás jóváhagyására
(369. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

23.  Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására
(381. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

24.  Javaslat a „Bűnmegelőzési projektek megvalósításához” kapcsolódó pályázat benyújtására
(368. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

25.  Javaslat alapítványok támogatására
(365. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

26. A Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club 2016/2017-es látvány-csapatsport támogatáshoz kapcsolódó kérelme
(376. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

27. Előterjesztés a Terület- és Településfejlesztés Operatív Program előleg igénybevételének lehetőségéről és az ezzel kapcsolatos feladatokról
(378. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

28.  Beszámoló a szekszárdi 3802 hrsz-ú, „sporttelep” ingatlan hasznosításáról
(362. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

29.  Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(349. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

30.  Kérdések, interpellációk


ZÁRT ÜLÉS: 

31.  Javaslat az ALISCA TERRA Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetői igazgatójának megbízására
(360. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

32.  Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálására
(351. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök

33.  Javaslat Mészöly Miklós emlékplakett adományozására
(366. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Szekszárd, 2016. december 9.

Ács Rezső
polgármester

További napirendi pont javaslat:

A Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club részére nyújtott támogatás visszafizetési határidejének meghosszabbítási kérelme
(385. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester