M E G H Í V Ó

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2016. november 24-én (csütörtökön) 9 órakor a Vármegyeháza Dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 1.) tartandó rendes ülésére

 

NAPIREND 

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(344. számú előterjesztés)   (melléklet)   (könyvvizsgálói vélemény)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról szóló 25/2000. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(331. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete a városi önkormányzati jelképekről és a Szekszárd név használatáról szóló 26/2016. (VI.21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(333. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete az útépítési és közművesítési hozzájárulásról (tervezet- II. forduló)
(332. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

5. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 3/1996. (II. 15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről (tervezet)
(330. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

6. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 54/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(334. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

7. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmények állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és kötelezettségek átadás-átvételéről szóló megállapodás elfogadásáról
(348. számú előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

8. Javaslat likvidhitel biztosítására a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. részére
(347. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

9. Javaslat a víziközmű rendszer 2017. évi Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyására
(343. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

10. Javaslat a Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérségi Konzorcium Konzorciumi Tagi Tanácsába térségi megbízott választására
(338. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

11. Javaslat az I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása témában a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum által kiírt, HIM-HF16 kódszámú pályázat benyújtására
(340. számú előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

12. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi Közbeszerzési Tervének módosítására
(345. számú előterjesztés)   (kiegészítés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

13. A VI. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatala
(329. számú előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

14. Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja alapító okiratának módosítása
(342. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

15. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(341. számú előterjesztés)   (kiegészítés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

16. Kérdések, interpellációk

Zárt ülés: 

17. Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetői állásának betöltésére kiírt pályázat elbírálására
(346. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

18. Javaslat  „Szekszárd Edzője 2016.” díj adományozására
(335. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

19. Javaslat „Szekszárd Sportolója 2016.” díj adományozására
(336. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

20. Javaslat „Szekszárd Büszkesége 2016.” kitüntető cím adományozására
(337. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

21. Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására
(339. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök


Szekszárd, 2016. november 18.
 


 Ács Rezső 
 polgármester