M E G H Í V Ó

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése2016. március 31-én (csütörtökön) 10 óra 30 perckor a Vármegyeháza Dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 1.) tartandó rendes ülésére
 


NAPIREND


1. A 2. számú gyermekorvosi körzet működtetési jogának az önkormányzat részére történő visszaadásával kapcsolatos önkormányzati feladatok
(79. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
    Meghívott: Gulyás Erika a 2. számú gyermekorvosi körzet háziorvosa

2. Beszámoló a Szekszárdi Rendőrkapitányság 2015. évi tevékenységéről
(91. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
    Meghívott: dr. Pilisi Gábor rendőrkapitány

3. Beszámoló a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2015. évi tevékenységéről
(92. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Karaszi Péter kirendeltségvezető

4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Város Napjának megállapításáról és a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről (tervezet)
(42. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

5. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …../2016. (...) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről I. forduló (tervezet)
(80. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

6. A helyi építészeti értékek védelméről szóló 19/1996. (VI.5.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
(99. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

7. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …../2016. (...) önkormányzati rendelete a népegészségügyi támogatásokról (tervezet)
(98. sz.előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

8. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 5/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(83. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

9. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2004. (III.1.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet), továbbá javaslat a településszerkezeti terv módosítására
(73. számú előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

10. Az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Társulás megszüntető megállapodásának elfogadása
(93. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

11. Javaslat a 2016. évi egyházi közösségi programok és beruházások megvalósításának támogatására
(78. számú előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

12. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása
(89. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

13. Javaslat közcsatornára történő rákötés pályázati kiírására
(85. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

14. VÍZ’P’ART Közalapítvány alapító okiratának módosítása 
(87. sz. előterjesztés)
Előkészítésért felelős: Ács Rezső polgármester

15. Javaslat a TOP-6.6.1-15 kódszámú, „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a Wigand tér 1. szám alatt” című pályázat jóváhagyására
(75. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

16. A KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002 azonosító számú, „Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása” című projekt támogatásának növelésének és szakaszolásának jóváhagyása
(84. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

17. Javaslat az „MLSZ Országos Pályaépítési Programjához” kapcsolódó pályázat benyújtására
(90. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
    Meghívott: Kárpáti Zoltán, Szekszárdi UFC elnök

18. Javaslat a „Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Programhoz” kapcsolódó pályázat benyújtására
(86. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Kárpáti Zoltán, Szekszárdi UFC elnök

19. Javaslat kézilabda munkacsarnok építésének támogatására, valamint az ehhez szükséges telek biztosítására
(96. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
    Meghívott: Dravecz Tibor TMKSZ elnök

20. Javaslat az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása témában a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt, KKETTKK-CP-02 jelű pályázat benyújtására
(88. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

21. Javaslat a Szekszárdi TÉR- Társadalmi Értékekért Nonprofit Kft.-vel kötendő közszolgáltatási szerződés jóváhagyására
(101. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

22. Javaslat feladat-ellátási szerződés létesítésére a 4. számú vegyes fogászati körzet tárgyában
(95. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

23. A Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosítása
(100. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

24. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(81. sz. előterjesztés)   (kiegészítés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

25. Tájékoztató a Civil Koncepció 2015. évi megvalósulásáról
(94. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester

26. Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció megvalósulásáról
(82. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szántó Polixéna elnök

27. Kérdések, interpellációk
Rácz Zoltán képviselő írásbeli interpellációja Ács Rezső polgármesterhez


ZÁRT ÜLÉS: 

28. Javaslat a „Szekszárd Év Rendőre” kitüntető cím adományozására
(76. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

29. Javaslat a „Szekszárd Év Tűzoltója” kitüntető cím adományozására
(77. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

30. Javaslat elővásárlási jogról történő lemondásra
(97. sz.előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester


Szekszárd, 2016. március 25.
 

Ács Rezső
polgármester

 

További napirendi pont javaslatok: 

Javaslat testvérvárosi kapcsolat felvételére Jajce Város Önkormányzatával 
(102. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Tulajdonosi szándéknyilatkozat önkormányzati terület biztosításáról
(103. sz. előterjesztés)    (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Javaslat a „Látvány-csapatsport támogatásához kapcsolódó, szabadtéri kosárlabda pályák kialakítására vonatkozó pályázat támogatására
(104. sz. előterjesztés)    (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester