M E G H Í V Ó

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése2016. február 25-én (csütörtökön) 9 órakor a Vármegyeháza Dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 1.) tartandó ülésére

 

Napirend


1.    Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2016. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 10/2015.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) 
(58. számú előterjesztés)   (melléklet)   (könyvvizsgálói vélemény)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

2.    Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének jóváhagyására
(51. számú előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

3.    Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről 
(30. számú előterjesztés)   (melléklet)    (könyvvizsgálói vélemény)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

4.    Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……./2016. (……….) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítésük szabályairól szóló 3/1994. (II. 1.) KT. rendelet módosításáról (tervezet)
(10. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

5.    Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2003. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(47. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

6.    Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelező igénybevételéről szóló 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(43. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

7.    Javaslat a TOP-6.8.2-15 kódszámú, „Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében” című felhívásra benyújtandó pályázat jóváhagyására
(63. számú előterjesztés)  (melléklet1)   (melléklet2)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott
Fehérvári Tamás elnök

8.    Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról
(64. számú előterjesztés) (melléklet1)   (melléklet2)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

9.    Javaslat átmenetileg szabad pénzeszköz pénzintézeti lekötésére
(54. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

10.    A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények közétkeztetési feladatainak ellátására fennálló feladatellátási megbízási szerződés megszüntetése
(60. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 

11.    Javaslat a Honvédelmi Minisztériumot megillető bérlőkijelölési jog átadásáról szóló megállapodás jóváhagyására
(59. sz. előterjesztés)  (melléklet1)   (melléklet2)   (melléklet3)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
    
12.    Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás társulási megállapodásának módosítása
(40. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

13.    Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás társulási megállapodásának módosítása
(38. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

14.    A Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás üzletrészének megvásárlása
(44. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

15.    Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás megszüntető megállapodásának elfogadása
(57. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

16.    Javaslat konzultációs fórum létrehozásáról szóló együttműködési megállapodás jóváhagyására
(56. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

17.    Javaslat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására
(61. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

18.    A Városi Bölcsőde alapító okiratának módosítása
(37. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

19.    Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulásra vonatkozó társulási megállapodás módosítása 
(34. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

20.    A Szekszárdi 2. számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi alapító  okiratának módosítása
(45. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

21.     A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár alapító okiratának módosítása
(31. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

22.    A Wosinsky Mór Megyei Múzeum alapító okiratának módosítása
(32. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

23.     A Babits Mihály Kulturális Központ alapító okiratának módosítása
(33. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

24.    Az óvodák 2016/2017. nevelési évi beíratási felhívása
(35. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

25.    Javaslat a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtandó Szekszárd Szentháromság oszlop restaurálására vonatkozó pályázat jóváhagyására
(39. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

26.    Javaslat a polgármester 2015. évben igénybe vett szabadságának, valamint 2016. évi szabadságolási ütemtervének elfogadására
(48. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

27.    4. számú vegyes fogászati körzet feladat-ellátási szerződésének módosítása
(65. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

28.    A XIII. számú háziorvosi körzet működésével kapcsolatos önkormányzati feladatok
(50. számú előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

29.      A Német Színház lakáskérelme
(36. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

30.    Javaslat lakásbérleti jogviszony meghosszabbítására
(62. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

31.    A Tolnatáj Televízió támogatás kérelme
(49. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

32.    Caritas Alapítvány támogatási kérelme
(41. számú előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

33.    Beszámoló az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület 2015. évi működéséről
(28. számú előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 

34.    Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek és a KEF munkájának tapasztalatairól
(55. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester

35.    Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(29. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

36.        Kérdések, interpellációk
- Rácz Zoltán és dr. Mezei László képviselők interpellációja dr. Haag Éva Alpolgármesterhez
- Rácz Zoltán képviselő interpellációjára adott írásbeli válasz


Zárt ülés: 


37.    Felterjesztés miniszteri elismerés adományozására
    (46. számú előterjesztés)
    Előterjesztő: Ács Rezső polgármesterSzekszárd, 2016. február 19.

 


Ács Rezső
polgármester

 

További napirendi pontok:

A Modern Városok Program keretében létrejött együttműködési megállapodás jóváhagyása
(66. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

„Gyermekeinkért, Magyarország jövőjéért"
(67. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Rácz Zoltán képviselő