Szám: IV.56-16/2015.

M E G H Í V Ó

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2015. október 28-án (szerdán) 9 órakor a Vármegyeháza Dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 1.) tartandó üléséreNAPIREND


1.     Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……./2015. (……….)     önkormányzati rendelete a Vagyongazdálkodási Alapról szóló 37/2008. (XII. 5.)     önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(219. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

2.     Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2015. (……)     önkormányzati rendelete a városi önkormányzati jelképekről és a "Szekszárd"     név     használatáról szóló 37/2011. (VI.1.) önkormányzati rendelet módosításáról     (tervezet)
(232. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
    
3.    Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……./2015. (……….)     önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítésük     szabályairól szóló 3/1994. (II. 1.) KT. számú rendelet módosításáról (tervezet)
(225. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

4.    Javaslat bankszámla hozzájárulással kapcsolatos döntések meghozatalára 
(228. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 

5.    Javaslat a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által kezelt ingatlanok önkormányzati tulajdonba     vételére    
(239. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

6.    Településrendezési terv részleges módosítása
(233. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

7.     Javaslat a Szekszárdi Szakképzési Centrummal kötendő megállapodás jóváhagyására
(238. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

8.    Javaslat pedagógiai munkát közvetlenül segítők eseti illetménykiegészítésére
(234. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 

9.    Általános iskolák felvételi körzetének véleményezése
(226. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester  

10.    Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata és kiegészítése
(203. sz. előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)   (melléklet3)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 

11.    Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának felülvizsgálata
(230. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 

12.     Tájékoztatás a Humánszolgáltató Központ intézményvezetői pályázati felhívásának     közzétételéről
(235. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

13.    Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának     közzétételéről
(236. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

14.    Közgyűlési hozzájárulás a 4. számú vegyes fogászati körzet GHADRI Fogászati     Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részéről történő további működtetéséhez    
(229. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 

15.    Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési     Tervének módosítására
(231. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 

16.    Javaslat többletfeladatok ellátásához költségvetési pótelőirányzat biztosítására  
(227. sz. előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 

17.    Javaslat követelés elengedésére
(245. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 

18.    Magyarországi Metodista Egyház kérelme 
(243. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 

19.    Javaslat a Közbiztonsági Tanácsadó Testület működésére, jogköreire
(240. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

20.     Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról  (2015. III. negyedév) 
(220. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester  

21.    Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két     ülés között történt fontosabb eseményekről 
(221. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
    
22.    Kérdések, interpellációk 
- Interpellációra adott írásbeli válasz


ZÁRT ÜLÉS NAPIRENDJE

23.    Szent István tér 18. sz. alatti társasház tetőtér ráépítés ártalmatlanítása 
(244. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 

24.    Helyi földbizottsági jogkörben hozott állásfoglalások felülvizsgálata 
(241. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 

25.    Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. hitelfelvételéhez készfizető kezesség     vállalására
(242. sz. előterjesztés, mely később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 

26.    Javaslat az Egészségügyi Gondnokság intézményvezetői állására pályázati felhívás     közzétételére
(237. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 

27.    Javaslat a Szekszárdi Turisztikai Non-profit Kft. felügyelőbizottságába új tag     delegálására
(223. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 

28.    Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálására 
(222. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökeSzekszárd, 2015. október 22. 
 Ács Rezső 
polgármester 

 

 

További napirendi pontok:

Javaslat áldozatsegítési és bűnmegelőzési program támogatására:
(246. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármesterZÁRT ÜLÉS napirendje:

247. sz. előterjesztés: Egyezség kötésére vonatkozó javaslat a Szekszárdi Vízmű Kft. „f.a.” ellen indított felszámolási eljárásban
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester