Szám: IV.56-9/2015.

M E G H Í V Ó

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2015. július 2-án (csütörtökön) 9 órakor a Vármegyeháza Dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 1.) tartandó ülésére

 NAPIREND

NYILVÁNOS ÜLÉS: 
 

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2015. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 10/2015.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(171. sz. előterjesztés)   (melléklet)   (könyvvizsgálói jelentés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2015. (……) önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzésekről szóló 20/2012. (IV. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(166. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző 

3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …../2015. (……) önkormányzati rendelete az önkormányzat fenntartásában álló intézményeknél és az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságoknál folyó munkahelyi étkeztetés megszervezéséről szóló 35/2007. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(170. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …../2015. (……) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(169. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

5. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……./2015. (…….) önkormányzati rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékosságot célzó felújításának támogatásáról szóló 7/2002. (IV. 29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről (tervezet)
(161. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

6. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……./2015. (…….) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetéséről szóló 5/2011. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(174. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

7. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlésének ……/2015. (……) önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 20/2005. (X. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(165. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

8. Javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrend és munkarend) jóváhagyására
(175. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

9. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015-2020. 
(176. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

10. Törvényességi felhívás Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének mulasztására
(152. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

11. Javaslat a 2014. évi Aranykönyvi bejegyzésekre
(153. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

12. Javaslat kegyeleti közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására
(168. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

13. Javaslat az óvodák 2015/2016. nevelési évi csoportjaira
(164. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

14. Javaslat a Mária Út Közhasznú Egyesülethez történő csatlakozásra
(156. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 

15. Szekszárd Város stratégiája a kábítószer-terjesztés és fogyasztás megelőzése, visszaszorítása és kezelése érdekében 
(167. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester

16. Közgyűlési hozzájárulás a VII. számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátásához
(155. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

17. Javaslat a 2. számú háziorvosi körzet vonatkozásában a feladat-ellátási szerződés megújítására
(160. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

18. Javaslat fedezet biztosítására „A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról” c. pályázat megvalósításához
(163. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

19. Alapítványok támogatása Sport-, Ifjúsági- és Kulturális Keretből
(159. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök 

20. SZŐLŐ-SZEM Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület támogatási kérelme
(157. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

21. Beszámoló a nemzetközi kapcsolatokról
(158. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

22. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(162. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

23. Kérdések, interpellációk

ZÁRT ÜLÉS:

24. Javaslat kitüntető díjak adományozására
(154. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

25. Javaslat a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. átvilágításának megtárgyalására
(172. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester


NYILVÁNOS ÜLÉS: 
26. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi Közbeszerzési Tervének módosítására
(173. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

 

Szekszárd, 2015. június 26.
 

Ács Rezső 
polgármester 
 

 

További napirendi pont javaslatok:


• Előterjesztés a Kadarka utcai óvoda és a Polgármesteri Hivatal épületének felújítására vonatkozó vállalkozási szerződésről
(177. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Rácz Zoltán képviselő

• Előterjesztés Szekszárd MJV tulajdonában lévő cégek közérdekű adatszolgáltatási kötelezettségéről
(178. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Rácz Zoltán képviselő

• Előterjesztés ideiglenes bizottság felállításáról
(179. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Rácz Zoltán képviselő
Zaják Rita képviselő
Dr. Mezei László képviselő
Kerekes László képviselő

• Előterjesztés Szekszárd Város MJV tulajdonában lévő Szekszárdi Vasárnap Önkormányzati hetilap szerkesztéséről
(180. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Rácz Zoltán képviselő
Zaják Rita képviselő
Dr. Mezei László képviselő
Kerekes László képviselő