Szám: IV.56-3/2015.

M E G H Í V Ó

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2015. március 26-án (csütörtök) 10 órakor a Vármegyeháza Dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 1.) tartandó ülésére

 

NAPIREND:

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2015. (…) önkormányzati rendelete a vásárok és piacok tartásáról szóló 43/2011. (VII. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(70. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

2. Javaslat közterületek elnevezésére
(63. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 

3. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési Tervének módosítására 
(65. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

4. Javaslat közcsatornára történő rákötés pályázati kiírására 
(64. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

5. Javaslat ingatlan használatának átadásáról szóló megállapodás módosítására (Szekszárd, Bartina u. 12/A) 
(68. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

6. Működési célú támogatás a Szekszárd és Térsége Turisztikai Közhasznú Egyesület TDM-pályázatához
(57. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

7. Szekszárd és Környéke Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának elfogadása 
(58. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

8. Javaslat az Illyés Gyula Irodalmi Alapítvány alapító okiratának módosítására
(69. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

9. Szent Erzsébet Caritas Alapítvánnyal kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása
(59. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

10. Javaslat „A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról” c. pályázat megvalósításához szükséges önerő biztosítására
(66. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

11. Javaslat a "Szekszárd MJV Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának és Kadarka óvodájának energetikai korszerűsítése” (KEOP-2012-5.5.0/B/12-2013-0206) című pályázat megvalósításához szükséges többletforrás biztosítására
(67. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

12. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
(60. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

13. Kérdések, interpellációk


ZÁRT ÜLÉS:

14. Javaslat a „Szekszárd Év Rendőre” kitüntető cím adományozására
(61. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

15. Javaslat a „Szekszárd Év Tűzoltója” kitüntető cím adományozására
(62. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester


Szekszárd, 2015. március 20.

 

Ács Rezső 
polgármester 
 

További napirendi pont javaslat:

Nyilvános ülésre:

• Véleménynyilvánítás a Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola fenntartói jogának lehetséges átadásáról
(71. sz. előterjesztés - melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Gerzsei Péter tankerületi igazgató 
Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

• Intézményi átszervezés véleményezése
(73. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Gerzsei Péter tankerületi igazgató

• Javaslat a Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft. alapító okiratának módosítására
(75. sz. előterjesztés - 1. sz. melléklet - 2. sz. melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Berlinger Attila ügyvezető

• Javaslat a „Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával” című, DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosítószámú pályázat végrehajtására létrehozott konzorcium együttműködési megállapodásának módosítására
(76. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester


Zárt ülésre:

• Javaslat hitelállomány rendezésére (Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft.) 
(72. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Artim Andrásné ügyvezető

• Javaslat hitelállomány rendezésére (Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.) 
(74. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Meghívott: Bay Attila ügyvezető