Szám: IV.56-2/2015.

M E G H Í V Ó

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2015. február 26-án (csütörtök) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó ülésére

 


NAPIREND

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2015. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(52. sz. előterjesztés)   (melléklet)   (könyvvizsgálói Jelentés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2015. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetéséről (tervezet)
(33. sz. előterjesztés)   (melléklet)  (könyvvizsgálói jelentés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2015. (……) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet), valamint javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrend és munkarend) jóváhagyására (tervezet)
(53. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2015. (……) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009.(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(36. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

5. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2015. (……) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályzásáról szóló 35/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(51. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

6. Javaslat az óvodák 2014/2015. nevelési évi beíratási felhívására
(41. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző

7. Javaslat a Szekszárd-Szedres Medina Óvodafenntartó Társulás létrehozásáról szóló társulási megállapodás módosítására
(42. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

8. Javaslat a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítására 
(43. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző

9. Javaslat a Városi Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács működésére vonatkozó megállapodás jóváhagyására
(46. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

10. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési Tervének jóváhagyására
(48. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

11. Közgyűlési hozzájárulás a XIII. számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátásához 
(34. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

12. Javaslat a Szent Erzsébet Caritas Alapítvány támogatására
(44. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

13. KT-Dinamic Nkft. kérelme jelzálog bejegyzésére
(45. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

14. Javaslat önerő támogatás biztosítására a Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club sporttelephely felújítási projektjéhez 
(55. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

15. Javaslat az „Adj esélyt az elesetteknek!- Szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ éjjeli menedékhely korszerűsítése” című TIOP-3.4.2-11/1-2012-0210 kódszámú pályázat megvalósításához szükséges többletforrás biztosítására
(47. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

16. Javaslat a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar TÁMOP 4.2.1. pályázatában konzorciumi partnerként történő részvételre
(az előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

17. Javaslat a Szekszárd és Környéke Közbiztonságáért Alapítvány kuratóriumába új tag delegálására
(49. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

18. Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. Felügyelőbizottságába új tag delegálására
(39. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

19. Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendő műsorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására
(54. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

20. Polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyása
(40. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

21. Beszámoló a 2014. évi adóigazgatási feladatok ellátásáról és a befolyt bevételekről 
(37. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző

22. Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek és a KEF munkájának tapasztalatairól
(50. sz. előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester

23. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
(38. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

24. Tájékoztatók: 

- Tájékoztató a térfigyelő kamerarendszer működéséről 
(tajekoztato1)

- Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintéséről
(tajekoztato2)

25. Kérdések, interpellációk

 


ZÁRT ÜLÉS: 
 

26. Javaslat a IX. számú felnőtt háziorvosi körzet főállású közalkalmazotti orvossal történő betöltésére
(35. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

27. Javaslat „Szekszárd Városért a művészet erejével” elismerő cím adományozására
(55. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

 


Szekszárd, 2015. február 20.


Ács Rezső
polgármester