Szám: IV.110-16./2014.

M E G H Í V Ó

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2014. december 18-án (csütörtökön) 14 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó ülésére

 


NAPIREND
 

1. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Városban lakásotthonok létesítési helyének meghatározására
(257. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Pósta Zoltán igazgató

2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2014.(….) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról (tervezet)
(251. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző

3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2014 (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014 évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(252. sz. előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2014. (….) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2003.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(249. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző

5. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2014. (….) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 30/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(246. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző
Meghívott: Huszár Tibor ügyvezető

6. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2014. (….) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 18/2013.(IV.2.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(250.sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző

7. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2014. (….) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(247. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző

8. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2014. (….) önkormányzati rendelete a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéről szóló 7/2008. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(248. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző

9. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2014.(….) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról szóló 22/2004.(VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(242. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző

10. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2014. (….) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 31/2011. (V. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(244. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző
Meghívott: Bálint Zoltán ügyvezető

11. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2014. (……) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2015. évi illetménykiegészítéséről (tervezet)
(240. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző

12. Javaslat a vásári és piaci díjtételek módosítására
(245. sz. előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző
Meghívott: Bálint Zoltán ügyvezető

13. A közös önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó megállapodás módosítására
(241. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

14. Javaslat a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás módosítására
(232. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

15. Javaslat a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás módosítására
(255. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

16. Javaslat társulásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
(228. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

17. Javaslat a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. alapító okiratának módosítására
(259. sz. előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

18. Javaslat egyes gazdasági társaságok felügyelőbizottsági tagjainak megválasztására
(227. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

19. Képviselők delegálása a működő óvodaszékekbe és intézményi tanácsokba
(225. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

20. Javaslat a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítására 
(226. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

21. Javaslat az Illyés Gyula Irodalmi Alapítvány alapító okiratának módosítására
(243. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

22. Javaslat a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár magasabb vezetői (igazgatói) beosztásra kiírt pályázatának elbírálására
(224. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Liebhauser János pályázó

23. Javaslat a Babits Mihály Kulturális Központ álláshelyei számának emelésére 
(229. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester

24. Javaslat a Babits Mihály Kulturális Központ alapító okiratának módosítására
(230. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző

25. Javaslat a légimentő bázis létrehozására vonatkozó megállapodás módosítására
(235. sz. előterjesztés)   (melléklet)   
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész

26. Pályázat a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre
(222. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző

27. Általános iskolák felvételi körzetének véleményezése
(223. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

28. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi belső ellenőrzési terve
(253. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző

29. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2015. évi munkaterve
(256. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

30. Javaslat a Szent Erzsébet Caritas Alapítvánnyal új ellátási szerződés létesítésére
(239. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

31. Beszámoló a Városi Mentálhigiénés Műhely tevékenységéről, új ellátási szerződés létesítése
(236. sz. előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

32. Beszámoló a nyári gyermekétkeztetés tapasztalatairól
(234. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

33. Beszámoló a szekszárdi 3802 hrsz-ú Szekszárd, Sport u. 1.C. alatti „sporttelep”, ingatlan hasznosításáról
(231. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

34. Beszámoló a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság 2014. I. félévi tevékenységéről
(237. sz. előterjesztés)
Előadó: Csillagné Szánthó Polixéna elnök

35. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról 
(2014. II-III. negyedév) 
(262. sz. előterjesztés)
Előadó: Ács Rezső polgármester 

36. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(254. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

37. Kérdések, interpellációk


ZÁRT ÜLÉS:

38. Javaslat településképi eljárás kapcsán beérkezett fellebbezés elbírálására
(238. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész

39. Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására
(233 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Tóth Gyula a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke


Szekszárd, 2014. december 12.


Ács Rezső
polgármester

 

További napirendi pontok:

- Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi Közbeszerzési Tervének kiegészítésére
(258. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 

- Javaslat az Ipari Park fejlesztési területén ingatlanok értékesítésére
(260. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

- Javaslat a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. átvilágítására
(261. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester