Szám: IV.110-8/2014.

M E G H Í V Ó

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2014. július 2-án (szerdán) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó rendkívüli ülésére.

 

NAPIREND

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2014. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(148. sz. előterjesztés)   (melléklet)   (könyvvizsgálói jelentés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

2. Javaslat városüzemeltetési és intézmény-fenntartási feladatok ellátására 
(159. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2014 (…) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet), valamint javaslat a SZMJV Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata (ügyrend és munkarend) jóváhagyására
(120. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2014. (…) önkormányzati rendelete a ivóvíz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 12/1994. (IV. 1.) KT. számú rendelet hatályon kívül helyezéséről (tervezet)
(152. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

5. Javaslat a 2013. évi aranykönyvi bejegyzésekre
(141. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

6. Javaslat kegyeleti közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására
(147. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

7. Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés módosítására
(153. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

8. Javaslat közszolgáltatási szerződés kötésére
(162. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

9. Előterjesztés a településrendezési terv részleges módosításáról
(157. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

10. Javaslat az óvodák 2014/2015. nevelési évi csoportjaira
(139. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

11. A Szekszárdi 1. számú Óvoda Kindergarten vezetőjének megbízása
(140. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

12. Javaslat köznevelési megállapodás kötésére a Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvánnyal
(145. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

13. Tagintézmény-vezetői pályázatok véleményezése (TISZK)
(138. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

14. Javaslat alapítványok támogatására
(142. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

15. Javaslat a VÍZ’P’ART Közalapítvány alapító okiratának módosítására
(154. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

16. Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói megbízása 
(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

17. Javaslat a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás módosítására
(146. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

18. Javaslat a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás módosítására
(137. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

19. Javaslat állami ingatlan önkormányzati tulajdonba vételére
(149. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

20. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi Közbeszerzési Tervének kiegészítésére
(163. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

21. Javaslat a „Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése” című pályázat II. ütemének (Piac felújítása és bővítése, a Piaccal határos közúthálózat és közművek felújítása, valamint a szükséges kiviteli tervek elkészítése) megvalósításához szükséges szerződésmódosításhoz és pótmunkák beszerzéséhez szükséges többletforrás biztosítására 
(156. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

22. Javaslat a DDOP – 3.1.3/G – 14 konstrukció keretében „Egészségügyi alapellátás komplex fejlesztése Szekszárdon” címmel benyújtott pályázat jóváhagyására
(150. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

23. Felhatalmazás Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N - Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióhoz pályázat benyújtására
(161. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

24. Javaslat lakásbérleti jogviszonyok meghosszabbítására
(151. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

25. Beszámoló a Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2013. évi tevékenységéről 
(143. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

26. Beszámoló a nemzetközi kapcsolatokról
(155. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

27. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(158. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester


ZÁRT ÜLÉS:


28. Javaslat kitüntető díjak adományozására
(160. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

29. Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálására
(144. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Tóth Gyula a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

30. Tulajdonosi hozzájárulás engedményezési szerződés megkötéséhez
(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: Horváth István polgármester


Szekszárd, 2014. június 30.Horváth István 
polgármester