Szám: IV.64-10/2013.

M E G H Í V Ó

 

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2013. július 25-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó rendkívüli ülésére.

 

NAPIREND

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2013. (….) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 30/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(205. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2013. (……) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(212. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

3. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Fenntarthatósági Tervének (Local Agenda 21) elfogadására
(209. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Meghívott: dr. Szabó István külső szakértő

4. Felhatalmazás a volt laktanya területének beépítése tárgyában kötendő városfejlesztési megállapodás megkötésére
(207. sz. előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Meghívott: Márton András projektmenedzser

5. Állásfoglalás a távhő- és használati melegvíz szolgáltatás ármegállapításával kapcsolatban
(211. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

6. Javaslat köznevelési megállapodás kötésére „Az Én Ovim” Alapítvánnyal
(204. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

7. Javaslat a Honvédelmi Minisztériumot megillető bérlőkijelölési jog alapját képező lakások cseréjére
(206. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

8. Javaslat fennmaradó folyószámla hitelkeret átütemezéséről
(208. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

9. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi Közbeszerzési Tervének módosítására
(210. sz. előterjesztés) (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

10. Javaslat lakásbérleti jogviszony meghosszabbítására
(213. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

 

Szekszárd, 2013. július 22.

Horváth István
polgármester

 

További napirendi pont javaslat:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2013. (……) önkormányzati rendelete a Szekszárd város helyi építési szabályzatáról szóló 8/2004. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
(214. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester