Szám: IV.64-9/2013.

M E G H Í V Ó

 

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2013. június 27-én (csütörtökön) 14 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó ülésére


 

Napirend előtt: Kaltenecker Andrásné, a Városi Bölcsőde vezetője köszöntése nyugdíjba vonulásának alkalmából

 

Napirend

1. Beszámoló Szekszárd város helyi közlekedésének 2012. évi teljesítményi adatairól
(188. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2013. (……) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről
(178. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2013. (….) önkormányzati rendelete a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 6/2008.(II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról 
(179. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

4. Törvényességi felhívás Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 37/1996.(XII.19.) Kgy. rendeletére 
(173. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

5. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2013. (….) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról (tervezet)
(174. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

6. Törvényességi felhívás Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004.(XII.1.) rendeletére
(175. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

7. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2013. (….) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004.(XII.1.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet)
(176. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

8. Javaslat a 2012. évi Aranykönyvi bejegyzésekre
(190. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

9. Javaslat a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. jövőbeni működtetésére
(198. sz. előterjesztés, mely később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

10. Javaslat Települési Értéktár Bizottság létrehozására és a Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására
(177. sz. előterjesztés, mely később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

11. Javaslat az óvodák 2013/2014. nevelési évi csoportjaira
(185. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

12. Intézményi névváltozások véleményezése
(186. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

13. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának jóváhagyására
(192. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

14. Javaslat háziorvosi szolgálat ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés jóváhagyására
(194. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

15. Javaslat a Szekszárdi Családbarát Strand-és Élményfürdő területére jelzálog bejegyzésre 
(197. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

16. Javaslat a „Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése” című pályázat I. ütemének (Béla király tér rekonstrukciója, a Vármegyeháza kertjének átalakítása, továbbá a Piac térrel határos Vár köz burkolatának felújítása) megvalósításához szükséges pótmunkák többletforrásának biztosítására
(191. sz. előterjesztés)  kiegészítés
Előterjesztő: Horváth István polgármester

17. Fedezet biztosítása az „Agóra Szekszárd - Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza multifunkcionális közösségi központ kialakítása” című projekt keretében pótmunka beszerzéséhez 
(193. sz. előterjesztés)   kiegészítés
Előterjesztő: Horváth István polgármester

18. Javaslat lakásbérleti jogviszony meghosszabbítására
(171. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

19. Képviselői indítvány
(170. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

20. Javaslat a Szekszárdi Közalkalmazotti Horgászegyesület támogatására
(187. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

21. Beszámoló a nemzetközi kapcsolatokról
(196. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

22. Beszámoló a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2012. évi tevékenységéről
(180. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

23. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(172. sz. előterjesztés)   kiegészítés
Előterjesztő: Horváth István polgármester

24. Kérdések, interpellációk

 

ZÁRT ÜLÉS:

 

25. Javaslat magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázatok elbírálására (2. Sz. Óvoda, Gyermeklánc Óvoda)
(183. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

26. Intézményvezetői pályázatok véleményezése (Babits Mihály Általános Iskola, Baka István Általános Iskola, Garay János Gimnázium) 
(184. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

27. Nyilatkozat elővásárlási jog gyakorlásáról 
(189. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

28. Javaslat kitüntető díjak adományozására
(195. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

29. Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálására
(182. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Tóth Gyula Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

 

Szekszárd, 2013. június 21.


Horváth István
polgármester

 


További napirendi pont javaslat:

Javaslat hulladékgazdálkodási társulási megállapodások közös megegyezéssel történő megszüntetésére
(199. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

Javaslat Szekszárd Város Klímastratégiája 2013. évi feladatainak megvalósítására
(200. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök

Partnervárosi együttműködés aláírása
(201. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

Képviselői indítvány
(202. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi Közbeszerzési Tervének módosítására
(203. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester