Szám: IV.64/ 2013.

M E G H Í V Ó

 

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2013. január 15-én (kedden) 10 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó rendkívüli ülésére


NAPIREND

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2013. (….) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelező igénybevételéről szóló 34/2003.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(3. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2013. (….) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék – szippantott szennyvíz – összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 2/1997. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(5. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2013. (……) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrend és munkarend) jóváhagyására
(1. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

4. Szekszárdi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása, valamint a közös önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó megállapodás jóváhagyása
(2. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

5. Javaslat a könyvtár és a múzeum alapító okiratának kiegészítésére
(4. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

6. Javaslat a Gyermeklánc Óvoda alapító okiratának módosítására
(6. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

7. Javaslat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum TÁMOP- 3.2.13-12/1 kódszámú pályázata benyújtásának támogatására
(7. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

 

Szekszárd, 2013. január 10.

 

Horváth István
polgármester

 

További napirendi pont javaslat:

Javaslat a „Garay Élménypince” c. pályázathoz ingatlanfedezet biztosítására
(8. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
 

Zárt ülés:

Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. lebonyolításában az Élményfürdő II. ütemben megvalósuló uszoda tervpályázatának elbírálására
(9. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester