M E G H Í V Ó

 

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 5-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó ülésére.

 

NAPIREND

1.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2012. (……) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelméről szóló 19/1996. (VI.5.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(72. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

2.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2012. (….) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(64. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

3.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2012. (……) önkormányzati rendelete az ivóvíz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 12/1994. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(61. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

4.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2012. (….) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék – szippantott szennyvíz – összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 2/1997. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(65. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

5.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2012. (……) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(63. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

6.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2012. (……) önkormányzati rendelete az építményadóról (tervezet)
(75. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

7.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2012. (……) önkormányzati rendelete a telekadóról (tervezet)
(76. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

8.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2012. (……) önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzésekről (tervezet)
(60. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

9.) Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására
(47. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

10.) Beszámoló a Szekszárdi Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységéről
(53. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

11.) Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltóságának 2011. évi tevékenységéről
(54. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

12.) Beszámoló az Önkormányzati Építészeti-Műszaki Tervtanács 2011. évi működéséről
(59. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész

13.) Javaslat közcsatornára történő rákötés támogatására vonatkozó pályázat kiírására
(68. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

14.) Javaslat a 2012. évi bizottsági keret felosztására
(50. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

15.) Javaslat pályázat benyújtására a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz
(51. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

16.) Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése számára az „Agóra Szekszárd - Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza multifunkcionális közösségi központ kialakítása” című pályázat megvalósításának állásáról 
(48. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

17.) Javaslat a Babits Mihály Művelődési Ház és a Művészetek Háza épületegyüttes élőerős őrzése tárgyú megbízási szerződések fedezetének biztosítására
(58. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

18.) Javaslat a Wunderland Óvoda alapító okiratának módosítására
(57. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

19.) Javaslat intézmények infrastrukturális fejlesztését célzó pályázaton való részvételre
(56. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

20.) Tulajdonosi hozzájárulás tárgyi eszköz (földkábel) térítésmentes átadás-átvételéhez
(73. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

21.) Javaslat a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat ifjúsági programjai részére helyiség biztosítására
(74. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

22.) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(49. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

23.) Tájékoztatók:
- Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintéséről
- Tájékoztató a Civil Koncepció 2011. évi megvalósulásáról
- Tájékoztató vis maior pályázatok megvalósulásáról

24.) Kérdések, interpellációk

 

ZÁRT ÜLÉS:


25.) Javaslat az „Év Rendőre” kitüntető cím adományozására
(70. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

26.) Javaslat az „Év Tűzoltója” kitüntető cím adományozására
(71. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester


Szekszárd, 2012. március 30.

 

Horváth István
polgármester