M E G H Í V Ó

 

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. március 1-jén (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó ülésére.

NAPIREND

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2012. (….) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről szóló 10/2011. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(32. számú előterjesztés)  (mellékletek)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2012. (…..) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről (tervezet)
(31. sz. előterjesztés) (mellékletek)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

3. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013-2015. közötti időszakra szóló középtávú tervének elfogadására
(46. sz. előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2012. (……) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(42. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

5. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2012.(….) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(36. sz. előterjesztés)  (1_melléklet)  (2_melléklet)  (3_melléklet)  (4_melléklet)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

6. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2012. (……) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 47/2011.(VII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(37. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

7. Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek és a KEF munkájának tapasztalatairól
(38. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Haag Éva alpolgármester

8. Javaslat az óvodák és általános iskolák 2012/2013. nevelési évi, illetve tanévi beíratási felhívásaira
(30. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

9. Javaslat az Állami Számvevőszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről készült jelentésben foglalt megállapításokhoz kapcsolódó intézkedési terv jóváhagyására
(45. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

10. Javaslat kötelező önkormányzati nyilvános könyvtári feladat ellátásáról szóló megállapodás elfogadására
(34. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

11. Javaslat gyermekvédelmi szakellátás biztosítására feladat-ellátási megállapodás megkötésére
(35. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

12. Javaslat a Pécsi Egyházmegyei Hatóság vételár-hátralék rendezésével kapcsolatos szerződés jóváhagyására 
(43. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

13. „Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása” (KEOP- 1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002) c. pályázat önerejének biztosítása 
(40. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

14. Javaslat az „Agóra Szekszárd - Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza multifunkcionális közösségi központ kialakítása” című pályázat megvalósításához kapcsolódó döntések meghozatalára 
(39. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

15. Javaslat a „Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával” című, DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosítószámú pályázat végrehajtására létrehozott konzorcium együttműködési megállapodásának módosítására
(29. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

16. „Megbízási szerződés SZMJV Önkormányzata és intézményei, továbbá a megjelölt gazdasági társaságai részére közbeszerzésekhez kapcsolódó tanácsadói, lebonyolítói, hivatalos közbeszerzési tanácsadói szolgáltatás nyújtására” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredményének jóváhagyására
(44. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

17. Beszámoló a 2011. évi rövidebb és hosszabb távú, valamint az „értékteremtő” közfoglalkoztatásra elnyert támogatás felhasználásáról, továbbá javaslat a 2012. évi közfoglalkoztatás finanszírozására fordítható decentralizált keret terhére kérelem benyújtására 
(41. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

18. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(33. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

19. Kérdések, interpellációk

 


Szekszárd, 2012. február 24.


Horváth István
polgármester