M E G H Í V ÓSzekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2010. december 16-án (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó rendkívüli ülésére.


NAPIREND

 

1./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2010. (….) önkormányzati rendelete a költségvetési és zárszámadási rendeletek normaszövegének, és az azokhoz kapcsolódó mérlegek és egyéb kimutatások kötelező formájának és tartalmának meghatározásáról
(261. számú előterjesztés)   (1. melléklet)   (2. melléklet)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

2./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2010. (….) önkormányzati rendelete a vállalkozók kommunális adójáról szóló 25/2009. (XII. 22.) szekszárdi ör. hatályon kívül helyezéséről (t e r v e z e t)
(263. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

3./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2010. (….) önkormányzati rendelete a kéményseprő ipari szolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 37/1996. (XII.19.) Kgy. számú rendelet módosításáról (tervezet)
(277. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

4./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2010. (….) önkormányzati rendelete a helyi közlekedési viteldíjak megállapításáról szóló 30/1998. (XII.19.) Kgy. rendelet módosításáról (tervezet), valamint javaslat a közszolgáltatási szerződés módosítására
(275. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

5./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2010. (….) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet módosításáról
(274. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

6./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2010. (….) önkormányzati rendelete a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjak használatáról szóló 7/2008. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
(276. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

7./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2010. (….) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2003. (IV.30.) rendelet módosításáról
(269. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

8./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által alkotott helyi rendeletek felülvizsgálati ütemterve
(285. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

9./ Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. évi munkaterve
(267. számú előterjesztés)
Előadó: Horváth István polgármester

10./ A Mentálhigiénés Műhely 2010. évi beszámolója és 2011. évi ellátási szerződésének meghosszabbítása
(272. előterjesztés)
Előadó: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

11./ Beszámoló a Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2009. évi tevékenységéről
(273. előterjesztés)
Előadó: dr. Főfai Klára hivatalvezető

12./ Beszámoló „Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi adók rendszerében a hatékonyság és az eredményesség érvényesülésének 2010. évi, 2006-2009. évekre kiterjedő ellenőrzésére” tárgyú intézkedési tervben foglaltak végrehajtásáról
(268. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

13./ Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzat (ügyrend és munkarend) módosítása
(281. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

14./ A Költségvetési Elszámoló Szervezet Átalakító Okiratának jóváhagyása
(265. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

15./ A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
(266. előterjesztés) (kiegészítés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

16./ Javaslat pályázat benyújtására „A kerékpáros közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása Szekszárdon” címmel a „Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek” (KEOP-2009-6.2.0.A)” c. pályázati konstrukcióra
(278. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

17./ Javaslat „intézményi takarítási feladatok” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására
(279. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István igazgatóság vezető

18./ Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi Közbeszerzési Tervének módosítására
(280. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

19./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. évi belső ellenőrzési terve
(284. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

20./ Javaslat az energiagazdálkodást érintő Állami Számvevőszéki vizsgálat kapcsán elfogadott intézkedési terv végrehajtására
(282. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

21./ A Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása
(262. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

22./ A Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása
(264. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

23./ Tájékoztatók:
- Az ALFA-NOVA Energetikai Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Kft. tájékoztatása a 2011. évi távhőszolgáltatási díjakról


ZÁRT ÜLÉS:


24./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata aljegyzői állására beérkezett pályázatok elbírálása
(283. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

25./ Szociális és gyermekjóléti ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálása
(271. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

 

 

Szekszárd, 2010. december 9.

 


Horváth István
polgármester

 

 További napirendi pontok:

Tolnatáj Televízió támogatási kérelme
(286. számú előterjesztés)