M E G H Í V Ó

 


Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2010. július 9-én (pénteken) 8.00 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó rendkívüli ülésére.

 

NAPIREND


1./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének ……/2010. (….) önkormányzati rendelete a 2010. május-június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetek időszakában megsemmisült, vagy helyreállíthatatlanná vált lakóingatlanok kárenyhítésére kapott központi támogatás felhasználásáról
(tervezet)
(172. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

2./ Javaslat folyószámlahitel szerződés módosítására
(165. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

3./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2010. (….) rendelete a 2010. évi költségvetésről szóló 4/2010. (III.9.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet)
(164. számú előterjesztés(mellékletek)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

4./ A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 6. sz. függelékének módosítása
(163. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

5./ Javaslat a sport keret felhívására beérkezett alapítványi pályázatok támogatására
(157. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester

6./ Javaslat vis maior pályázatok benyújtására
(160. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

7./ Második fordulós pályázat beadása (KEOP-7.1.2.0.-2008-0284)
(158. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

8./ Javaslat pályázat kiírására Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata jegyzői állására
(161. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

9./ Külföldi meghívások
(166. számú előterjesztés - melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

10./ Kék Madár Alapítvány kérelme
(167. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

11./ Előterjesztés a Béla király téren létesítendő 1848-as emlékműről
(169. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

12./ Javaslat az alsóvárosi temető régészeti feltárására és az ott depózott humusz értékesítésére
(171. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

13./ Javaslat Szekszárd MJV történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése című pályázat benyújtásának támogatására
(170. számú előterjesztés - melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

14./ Medina Község Önkormányzatának részletfizetési kérelme
(173. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

15./ Javaslat telekhatár rendezésére
(174. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

 

ZÁRT ÜLÉS:


16./ Javaslat a Caminus Tüzeléstechnikai Kft. többségi üzletrészének megvásárlására
(159. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

17./ Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ajánlata ingatlan megvételére
(162. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

18./ Elővásárlási jog gyakorlása
(168. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

 


Szekszárd, 2010. július 8.

 


Horváth István s.k.
polgármester