M E G H Í V Ó

 


Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése2010. június 24-én (csütörtökön) 9.00 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó ülésére.

 

Napirend előtt kerül sor a védőnői hálózat fennállásának 95. évfordulója alkalmából tartandó megemlékezésre, és a védőnői szakmai kitüntetések átadására.


NAPIREND

1./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közoktatási társulásainak 2009. évi szakmai és pénzügyi beszámolója
(123. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

2./ Javaslat a helyi közösségi közlekedés támogatásának igénylésére
(122. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

3./ Javaslat az Állami Számvevőszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi adók rendszerében a hatékonyság és az eredményesség érvényesülésének 2010. évi, 2006-2009. évekre kiterjedő ellenőrzésére teendő intézkedésekre
(148. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

4./ Javaslat a 185/2009. (VII.29.) szekszárdi öh. számú határozat módosítására
(144. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső alpolgármester

5./ Javaslat a folyószámlahitel szerződés meghosszabbítására
(146. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

6./ Piac üzemeltetése
(127. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

7./ VI. Számú háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatos közgyűlési döntések meghozatala
(130. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

8./ Erdős-Mátis Bt. kérelme
(131. számú előterjesztés) (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

9./ Tulajdonosi felhatalmazás a Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft. ügyvezetője részére az alapító okirattól eltérő mértékű kötelezettségvállalásra
(140. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

10./ Tulajdonosi felhatalmazás a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. ügyvezetője részére az alapító okirattól eltérő mértékű kötelezettségvállalásra
(149. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

11./ Javaslat Csörge tó melletti magánterület önkormányzati tulajdonba vételére
(141. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

12./ Javaslat vis maior pályázat benyújtására
(147. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

13./ Javaslat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására
(138. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

14./ Javaslat az 1. Számú Óvoda Kindergarten alapító okiratának módosítására
(112. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

15./ Szekszárd Város Aranykönyve 2009.
(129. számú előterjesztés) (melléklet)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester

16./ Közoktatási intézmények alapító okiratának módosítása
(136. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

17./ A 2. Számú Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása
(137. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

18./ Feladatellátási megállapodások közoktatási és szakszolgálati feladatok ellátására
(139. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

19./ Javaslat a közoktatási intézmények 2010-2011. tanévi osztályaira, csoportjaira
(133. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

20./ Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Kulturális és Közművelődési Stratégiája és Operatív programja
(128. számú előterjesztés) (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

21./ Javaslat a Négy Évszak Waldorf Pedagógiai Alapítvány támogatására
(143. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester

22./ Javaslat a „PANNON Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosuláshoz (PANNON EGTC) alapító tagként történő csatlakozásra
(125. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

23./ Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(126. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

24./ Interpellációk, kérdések


ZÁRT ÜLÉS:


25./ Javaslat magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat elbírálására
(132. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

26./ Költségvetési Elszámoló Szervezet igazgatói állására beérkezett pályázat elbírálása
(142. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

27./ Gemenc Autócentrum Kft. és a Dunapentautó Kft. kérelme
(135. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

 28./ Javaslat kitüntető díjak adományozására
(134. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

 

Szekszárd, 2010. június 17.

 

Horváth István
polgármester
 

 

- Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2010. évi Közbeszerzési Tervének módosítására
(150. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

- Műfüves labdarúgó pályák és műanyag borítású atlétikai pálya projekt I. üteméhez kapcsolódó hitelkérelem módosítása
(152. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
 

- Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2010. (….) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelező igénybevételéről szóló 34/2003. (XII. 19.) szekszárdi ör. módosításáról (T E R V E Z ET)
(155. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző
 

Zárt ülés:

- A Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium konzorciumi szerződéséből eredő kötelezettségek Tab Város Önkormányzata általi megsértése miatt várható következmények és alkalmazható szankciók
(151. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

- Transcomp Bt. kérelme
(153. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester