M E G H Í V Ó

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2009. december 17-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó ülésére.

- Napirend előtt sor kerül azon 60. évet betöltött és kerek évfordulós polgárok köszöntésére, akik kiemelkedő szerepet töltöttek be városunk életében és életművükkel jelentősen hozzájárultak a szellemi, kulturális, gazdasági közjó gazdagításához.

- Javaslat az UNICEF „20 év – 20 nap” gyermekjogi hónapjához történő csatlakozásra

NAPIREND


1./ Tájékoztató a költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről, valamint Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának …./2009. (….) rendelete a 2009. évi költségvetésről szóló 5/2009. (III.4.) szekszárdi ör. módosításáról
(Tájékoztató268. sz. előterjesztésmellékletek)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

2./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója
(238. sz. előterjesztésI. sz. mellékletII. sz. mellékletIII. sz. mellékletIV. sz. mellékletV. sz. melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

3./ Javaslat a Cafeteria-juttatás összegének biztosítására a 2010. évi költségvetési rendeletben
(265. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

4./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2009. (….) rendelete a vállalkozók kommunális adójáról (tervezet)
(259. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

5./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2009. (….) rendelete a helyi iparűzési adóról (tervezet)
(260. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

6./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2009. (….) rendelete az ivóvíz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 12/1994. (IV.1.) KT. rendelet módosításáról (tervezet)
(266. sz. előterjesztés,  2. sz. melléklet3. sz. melléklet4. sz. melléklet)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

7./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2009. (….) rendelete a kéményseprőipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 37/1996. (XII.19.) Kgy. rendelet módosításáról (tervezet), illetve javaslat a közszolgáltatást ellátó szervezet kijelölésére
(255. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

8./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2009. (….) rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelező igénybevételéről szóló 34/2003. (XII.19.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet)
(264. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

9./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2009. (…..) rendelete a települési folyékony hulladék, szippantott szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 2/1997. (I.30.) Kgy. rendelet módosításáról (tervezet)
(267. sz. előterjesztés2. sz. melléklet3. sz. melléklet4. sz. melléklet)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

10./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …../2009. (….) rendelete a helyi közlekedési viteldíjak megállapításáról szóló 30/1998. ((XII.19.) Kgy. rendelet módosításáról (tervezet)
(239. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

11./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …../2009. (….) rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet)
(240. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

12./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2009. (….) rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2003. (IV.30.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet)
(241. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

13./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2009. (….) rendelete a helyi közutak nem közeledési célú igénybevétele esetén fizetendő díjak használatáról szóló 7/2008. (II.6.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet)
(246. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

14./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2009. (….) rendelete Szekszárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2004. (III.1.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet)
(271. sz. előterjesztésmelléklet)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

15./ Javaslat a 2010. évi munkaterv elfogadására
(247. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

16./ Mentálhigiénés Műhely 2009. évi szakmai beszámolója
(256. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

17./ Javaslat a Mentálhigiénés Műhely ellátási szerződésének meghosszabbítására
(245. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István igazgatóság vezető,
Dr. Főfai Klára hivatalvezető

18./ Javaslat az 1848-as és a Trianon Emlékművek helyére, formai megjelenésére vonatkozó pályázati kiírásra 
(270. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra.

19./ Javaslat a 2009. évi Közbeszerzési Terv módosítására
(254. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

20./ Javaslat magasabb vezetői megbízásra vonatkozó pályázati feltételek közzétételére
(250. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

21./ Előterjesztés bírósági ülnöki tevékenység megszüntetésére 
(236. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

22./ Javaslat a Szociális Központ alapító okiratának módosítására
(248. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

23./ Javaslat pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására kötött feladatellátási megállapodás módosítására
(252. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

24./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő városi játszóterek, labdarúgópályáinak korszerűsítése, lengő hinták felújítása” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(258. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

25./ Javaslat klímakoordinátori feladatok ellátására
(261. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság elnöke

26./ Szekszárdi távhőszolgáltatás fejlesztése
(262. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

27./ Javaslat a közétkeztetési rendszer átalakítására
(263. sz. előterjesztés1. sz. melléklet2. sz. melléklet, .3. sz. melléklet4. sz. melléklet)
Előterjesztő: Dr. Balás Ákos a Felügyelő Bizottság elnöke

28./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(244. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

29./ Tájékoztatók:
- Tájékoztató a német kisebbségi oktatás – nevelés helyzetéről 
1. sz. tájékoztató
 

30./ Interpellációk, kérdések: 
- MSZP Frakció interpellációjára adott válasz
(Az előterjesztés később kerül kiküldésre.)


ZÁRT ÜLÉS:


31./ Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetői állásának betöltésére kiírt pályázat elbírálására
(243. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

32./ Javaslat a Költségvetési Elszámoló Szervezet igazgatói állásának betöltésére kiírt pályázat elbírálására
(242. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

33./ Javaslat „Szekszárd Városért a Művészet erejével” elismerő cím adományozására
(237. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Haag Éva alpolgármester

34./ Javaslat szociális ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálására
(257. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára irodavezető

 

 

Szekszárd, 2009. december 10.

 


Horváth István
polgármester