M E G H Í V Ó

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2009. október 29-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó ülésére.


NAPIREND


1./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …../2009. (….) rendelete az egyes önkormányzati rendeletek belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek megfelelő módosításáról
(200. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

2./ Nehéz helyzetbe került, lakáshitellel rendelkező polgárok védelme érdekében szükséges egyes törvény-módosításokról szóló 2009. évi XLVIII. törvény végrehajtásával összefüggő önkormányzati rendeletek elemeinek meghatározása
(211. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

3./ Eszköz átadások az üzemeltetési, működtetési jog gyakorlójának
(214. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető

4./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2009. (III.4.) rendeletében foglalt közösségi busz beszerzés saját forrásának módosítása
(213. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

5./ Javaslat folyószámla-hitel szerződés módosítására
(212. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

6./ Javaslat a „Családi napközik 2010. évi támogatására” című pályázat kiírására
(203. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Tóth Gyula a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

7./ CÉDE – 2009. pályázatokhoz kapcsolódóan műszaki tartalom bővítése, illetve támogatásról való lemondás
(208. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

8./ Javaslat új családi napközi kialakítására kiírt pályázaton való részvétel támogatására
(206. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

9./ Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetői állására pályázat kiírására
(204. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Tóth Gyula a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

10./ Javaslat a Költségvetési Elszámoló Szervezet igazgatói állására pályázat kiírásra
(201. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

11./ Javaslat feladat-ellátási megállapodások módosítására
(207. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

12./ Javaslat „A pécsi Európa Kulturális Fővárosa” programhoz fűződő módosításokra
(209. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

13./ Javaslat bérlőkijelölési jog megváltására
(205. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

14./ Beszámoló „Vállalkozói hitelfelvétel segítése az önkormányzat általi óvadéknyújtással” elnevezésű projekt pályázati bírálatára létrehozott ideiglenes bizottság munkájáról
(195. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Tóthi János elnök
Az előterjesztés a 2009. szeptember 24-i ülésre kiküldésre került.

15./ Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(202. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

16./ Tájékoztatók:
- Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényről.
tájekoztató1

17./ Interpellációk, kérdések

 


ZÁRT ÜLÉS:


18./ Javaslat állattartási ügyben benyújtott fellebbezés elbírálására
(210. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Szeleczki József igazgatóság vezető

 

 

Szekszárd, 2009. október 21.

 


Horváth István
polgármester